дом

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

относно изпълнението на методика за осъществяване на изследване за заетостта и мобилността на работната ръка в трансграничната зона Долж-Видин, в юридическата област по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162   Адвокатските колегии Долж и Видин в съвместно сътрудничество извършват дейности по изпълнение на методиката за […]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  – Целева Група

Относно процедура по селекция на целева група по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, проект код 16.4.2.023, системен код ROBG-162   Считано от 20 юни 2017 година АК Долж и АК Видин започнаха процес по селектиране на целевата група  по проект  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in […]

Прессъобщение

  Относно процедура по селекция на целева група по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, проект код 16.4.2.023, системен код ROBG-162   Считано от 20 юни 2017 година АК Долж и АК Видин започнаха процес по селектиране на целевата група  по проект  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility […]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

Адвокатска Колегия –  Долж (Румъния) и Адвокатска Колегия – Видин (България), като бенефициенти по проекта „Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на работната сила в областта Правна“ код 16.4.2.023 проект, система за код ROBG-162, съобщиха от създаването на трансгранична юридическа мрежа, която е направена след датата на подписването на 31 май 2017 г. споразумение за […]

Адвокатските Колегии в Долж и Видин представят проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове

Адвокатска колегия Видин и адвокатска колегия Долж ще представят на пресконференция началото на парнйорството си по проект „Трансгранично сътрудничесто за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Това ще се случи на 2-ри Май (вторник ) , от 12:00 ч. , в офиса на адвокатска колегия Крайова, Румъния Проектът е финансиран по програма на […]