Anunț referitor la organizarea cursurilor de limba bulgară la Craiova

Membrii Grupului Țintă care au fost selectați pentru a participa la cursul de limba bulgară sunt informați că următoarele șase cursuri vor avea loc la Sala de ședințe din cadrul sediului Baroului Dolj (Craiova, Bdul Carol I, Nr. 1, Bl. 17D, mezanin), după cum urmează:

  1. Cursul 3: Miercuri, 8 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  2. Cursul 4: Vineri, 10 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  3. Cursul 5: Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, între orele 10 și 13
  4. Cursul 6: Miercuri, 22 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  5. Cursul 7: Joi, 23 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  6. Cursul 8: Luni, 27 noiembrie 2017, între orele 16 și 19

Pentru mai multe informații:
Dana Birtu, Expert echipă implementare, +40755074597

CENTRULUI JURIDIC TRANSFRONTALIER ROMÂN
Înființat în cadrul Baroului Dolj (Romania)
Bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D mezanin
Craiova, cod postal 200678, Jud. Dolj, Romania
Tel. +40351408430, Fax +40251413940
E-mail info@jurisCBP.ro
Web www.jurisCBP.ro

 

Raportul de Selecție a Grupului Țintă – Termenul de depunere a contestatiilor

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă au fost consemnate în Raportul de Selecție a Grupului Țintă (Target Group Selection Report – CBC Project) care a fost publicat în ziua de 21.10.2017 la ora 20.00 pe site-ul proiectului, www.jurisCBP.ro, pe site-ul Baroului Dolj, fiind disponibil și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin).

Posibilele contestații pentru Grupul Țintă aferent județului Dolj se pot transmite la adresa de email centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate de către Comisia de selecție si evaluare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor.

A2. Informare și publicitate

Activitatea de informare și publicitate urmărește creșterea gradului de informare, conștientizare și transparență în ceea ce privește asistența pe care România și Bulgaria o primesc de la Uniunea Europeană și crearea unei imagini coerente a acestei asistențe. Informarea si publicitatea vor reflecta continuu conținutul activităților desfășurate și vor garanta un grad ridicat de transparență în utilizarea fondurilor UE. Această activitate va cuprinde urmatoarele elemente: o conferinţă de presă deschidere proiect România, o conferinţă de presă închidere proiect România, 4 conferinţe de presă proiect intermediare, 18 comunicate de presă, 2 campanii media in presă scrisă şi on-line, radio şi TV, alte materiale privind serviciile de informare şi publicitate conform contract.

Pentru a contribui la promovarea dezvoltarii durabile, materialele publicitare vor fi tipărite pe hârtie reciclată.

Necesitatea acțiunilor de informare și publicitate derivă din obligativitatea de informare asupra programului și de a face publicitate acestuia. Activitățile de informare se vor adresa populației din zona transfrontalieră, subliniindu-se rolul Comunității Europene și valoarea adăugată a proiectelor finanțate prin acest Program.

Toate activitățile de informare și publicitate vor respecta prevederile din Manualul de Identitate Vizuală al Programului Interreg VA Romania-Bulgaria.