Informatii proiect

Metodologia pentru selecția grupului țintă – Revizuire 1

LB_A5_M4_Metodologie selectie grup tinta_final_Rev1

A2. Informare și publicitate

Activitatea de informare și publicitate urmărește creșterea gradului de informare, conștientizare și transparență în ceea ce privește asistența pe care România și Bulgaria o primesc de la Uniunea Europeană și crearea unei imagini coerente a acestei asistențe. Informarea si publicitatea vor reflecta continuu conținutul activităților desfășurate și vor garanta un grad ridicat de transparență în […]

Obiectivul principal

Încurajarea integrării zonei transfrontaliere privind ocuparea și mobilitatea forței de munca din domeniul juridic, în județul Dolj și districtul Vidin, prin cooperarea și promovarea acțiunilor comune ale beneficiarilor cu utilizarea resuselor umane și naturale într-un mod durabil.

Baroul Vidin (Bulgaria)

Baroul Vidin este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din districtul Vidin, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Activitatea Baroului Vidin este reglementată de lege și se referă la punerea în aplicare a asistenței juridice, furnizarea de opinii orale și scrise cu privire la chestiuni de drept, pregătire a cererilor, […]

Baroul Dolj (România)

Baroul Dolj este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din judeţul Dolj, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în lege. Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol […]