Beneficiar principal

Baroul Dolj (România)

Baroul Dolj este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din judeţul Dolj, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în lege. Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol […]