Anunț redeschidere proces selecție membri grup țintă în vederea participării la conferința transfrontalieră pe teme juridice, din Bulgaria în cadrul activității A13-“Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme juridice, în Bulgaria”

În cadrul activității A13 un număr de 60 persoane din grupul țintă, 30 români și 30 bulgari, vor participa în Bulgaria la o conferință pe teme juridice transfrontaliere, în perioada 20-21 septembrie 2018.

Având în vedere disponibilizarea a 3 locuri pentru activitatea mai sus menționată, membrii grupului țintă din România, interesați pentru ocuparea acestora, sunt rugați să transmită un e-mail la adresa dana.birtu@gmail.com.

Pentru ocuparea locurilor disponibile se va aplica principiul ”primul venit – primul servit”.