Anunț selecție expert pe termen scurt pentru susținere curs limba bulgară

Urmare a procesului de selecție din data de 27.10 2017, a fost selectat expertul DIMITROVA-MARINOVA DIMITRINKA pe termen scurt pentru sustinerea cursului de limba bulgara, pentru  activitatea A9- “Oranizarea  unor cursuri  de “Limba română” și “Limba bulgară” pentru o mai bună ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră”  din cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria.