Baroul Dolj la Forumul Carierei, 27-28.11.2019, Craiova

Baroul Dolj este partener al Universității din Craiova în organizarea Forumului Carierei , “FoCar 2019”, în perioada 27-28 noiembrie 2019, la Craiova.

Ce ne recomandă? Crearea unei rețele de centre care furnizează populației servicii de informare și consultanță juridică, în cadrul Proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, implementat în parteneriat cu Baroul Vidin,  finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Misiunea noastră este încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin . Promovarea ofertelor de locuri de muncă ale instituțiilor publice și private din cele două regiuni.

Ce oferim? Activitatea centrelor transfrontaliere. O bază de date comună, pentru o mai buna ocupare și activare a mobilității  forței de muncă în zona de graniță. Aceasta bază de date conține informații despre legislația în domeniul juridic, a celor două țări, angajatorii din zona transfrontalieră din domeniul juridic precum și rezultatele studiului și ale strategiei ce au fost elaborate în cadrul proiectului. Pe site-ul proiectului www.jurisCBP.ro, poate fi accesată o platformă online de tip eLegalJobs pentru posibilii angajatori sau angajați din domeniul juridic în zona transfrontalieră Dolj – Vidin. Cei înscriși în această platformă pot intra în legătură cu posibili angajatori și pot accesa anunțuri ale acestora.

Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj