Baroul Dolj (România)

Baroul Dolj este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din judeţul Dolj, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în lege.

Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial, indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora.

Prin activitatea specifica a baroului, această instituție asigură atât cadrul de desfășurare a activității avocaților, cât și un cadru specific privind pregătirea profesională a acestora. Acest aspect este organizat și desfasurat sub forma diferitelor forme de pregătire profesinală organizate de către barou pe diferite teme juridice, precum și prin intermediul unei structuri instituționale cu competențe specific de formare: Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA. INPPA este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă. INPPA nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

Mai multe informații despre Baroul Dolj pot fi obținute la www.barouldolj.ro.

Social media: