Baroul Vidin (Bulgaria)

Baroul Vidin este este persoană juridică de interes public constituit din toţi avocaţii din districtul Vidin, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

Activitatea Baroului Vidin este reglementată de lege și se referă la punerea în aplicare a asistenței juridice, furnizarea de opinii orale și scrise cu privire la chestiuni de drept, pregătire a cererilor, petiții.

Baroul Vidin a participat cu succes la proiectul “Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la asistența juridică prin introducerea unui proiect pilot pe linia fierbinte pentru asistența juridică primară și centrele de consiliere regională” cu beneficiar Biroul Național de Asistență Juridică în mecanismul financiar norvegian 2009-2014 prin înființarea unui centru de asistență judiciară gratuită. Experiența dobândită în urma participării la acest proiect reprezintă o bază bună de a construi și de a participa la alte proiecte în vederea îmbunătățirii calificărilor avocaților și a îmbunătățirii calității serviciilor juridice.

Mai multe informații despre Baroul Vidin pot fi obținute pe site-ul organizației.