Legislatie din Bulgaria

 

Legislație relevantă din Bulgaria în domenii juridice
Legislație din Bulgaria: Reglementarea migrației transfrontaliere
Tip și număr document Explicații
Legi Legea privind intrarea, reşedinţa şi părăsirea Republicii Bulgaria a cetăţenilor Uniunii Europene, care nu sunt cetăţeni bulgari şi membrii familiilor acestora.
Legea privind statutul strainilor in Bulgaria
Legea refugiatilor si a azilului
Legislație din Bulgaria: Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră
Tip și număr document Explicații
Coduri Codul Muncii
Codul de securitate socială
Legi Legea privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă
Legea cu privire la soluţionarea litigiilor colective de muncă
Legea cu privire la creanţele garantate ale angajaţilor în falimentul angajatorului
Legea privind dovedirea stagiului de pensii şi asigurări sociale pe cale juridica
Legea privind  promovarea ocupării forţei de muncă
Legea privind migraţia forţei de muncă şi mobilitatea muncii
Legea de inspecţie a muncii
Legea pentru informarea şi consultarea angajaţilor din întreprinderile multinaţionale, grupuri de întreprinderi din UE
Legea asigurărilor de sănătate
Legea integrararii persoanelor cu dizabilităţi
Legea instituţiilor medicale
Legea de asistenţă socială
Acte normative /dreptul muncii Ordonanta privind timpul de lucru, concediiile si repausul la locul de munca
Ordonanta pentru cartea de munca si stagiul de munca
Ordonanta privind structura si organizarea salarizarii
Ordonanta privind deplasarile de munca pe teritoriul Bulgariei
Ordonanta pentru deplasarile angajatilor in strainatate si specializari in strainatate
Ordonanţa privind termenele şi condiţiile de deplasare a angajaţilor din Statele membre al UE sau a angajaţilor ţărilor terţe din Republica Bulgaria în cadrul prestării de servicii
Ordonanţa Nr 4 privind documentele necesare pentru încheierea unui contract individual de munca
Ordonanţa Nr 5 din 2002 pentru conţinutul şi procedurile de trimitere a notificării în conformitate cu art. 62, alin. 5 din Codul muncii
Ordonanţa Nr 5 din 20.02.1987 privind numarul si specificul bolilor de care suferă angajatii si carora li se asigura protecţie specială în conformitate cu art. 333, alin. 1 din Codul muncii etc.
Acte normative / securitate socială Ordonanţa privind pensiile pentru stagiul de munca
Ordonanţa privind expertiza medicală
Ordonanţa privind securitatea socială a persoanelor care desfăşoară activităţi independente
Ordonanţa privind acordarea şi plata prestaţiilor în numerar pentru Şomajul
Ordonanţa privind asigurarea obligatorie a lucrătorilor şi angajaţilor cu privire la riscul “accident de muncă”.
Legislație din Bulgaria: Drept fiscal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Coduri Cod de procedură si asigurare fiscală
Codul de securitate socială
Cod de procedură administrativă
Legi Legea cu privire la impozitul pe venit corporativ
Legea vamelor
Legea taxelor si impozitelor locale
Legea cu privire la impozitele pe venit ale persoanelor fizice
Legea privind TVA
Acorduri Acordul dintre Republica Bulgaria şi Republica România privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
Legislație din Bulgaria: Drept comercial transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Legi Legea societatilor comerciale din 1991 /MO nr. 48/1991/
Coduri Codul dreptului internaţional privat /MO nr.42/2005/
Legislație din Bulgaria: Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural
Tip și număr document Explicații
Legi Legea patrimoniului cultural
Legea cu privire la transportul feroviar
Legea rutieră
Legea cu privire la transportul rutier
Legea traficului rutier
Legea privind spaţiile maritime, căile navigabile interioare şi porturile Republicii Bulgaria
Coduri Codul comercial maritim
Legislație din Bulgaria: Drept penal transfrontalier
Tip și număr document Explicații
Coduri Codul penal
Codul de procedura penala
Legi Legea prevenirii traficului uman

Portal legislativ Bulgaria