Адвокатска Колегия Долж организира курсове ”Лятно училище” , за да консолидира знанията в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в централата на Колегия Долж и във Вила Темис, между 06.09.2021-17.09.2021.

Колегия Долж бе бенефициент в рамките на проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field“, ​​код на проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162. Курсовете са част от дейностите по устойчиво развитие, провеждани в период от 5 години след приключване на проекта.