Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право

Колегия Долж организира курсове за обучение с цел консолидиране на знания в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в Колегия Долж, както следва:

  • Регламентиране на трансграничната миграция – лектор Гога Кристина,

  • Трансгранично данъчно право – лектор Ницулеаса Лучиан,

  • Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване – лектор Раду Роксана,

  • Трансгранично наказателно право – лектор Ръдукану Руксандра,

  • Трансгранично търговско право – лектор Ступару Лавиния,

  • Трансгранично регламентиране в областта на транспорта и културното наследство – лектор Тику Мъдълин.

Курсовете ще се проведат на 16.10.2020 г., 23.10.2020 г., 30.10.2020 г., между 10-12 и 12-14, всеки от дните.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейла адрес office@barouldolj.ro