Адвокатска Колегия – Крайова: Конференция – Жените в Правото, Крайова, 10-11 март 2018 г. (Дейност 8) по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”

Конференция – Жени в Правото
Крайова, 10 – 11 Март 2018г.
Аула Магна, Факултет по Право,
Университет Крайова