Резултати от изследванията

Joint study regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Joint_study_workforce_mobility_in_the _Juridical_field

Posted in A6 BG, Бенефициент 1, Информация за проекта, Резултати, Резултати от изследванията | Коментарите са изключени за Joint study regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Прессъобщение

Уважаеми Господа, Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А 7 по проекта „Провеждане на […]

Posted in A6 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Резултати от изследванията, Цел | Коментарите са изключени за Прессъобщение