А11 Организация на общи обучения на хоризонтални теми

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно организирането курсове по хоризонтални теми на ниво Трансгранични правни центрове по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

АК – Долж (като бенефициент) и АК – Видин (като партньор) изпълняват проект “Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност на труда юридическата област” Проект Код 16.4.2.023, Системен код ROBG-162.               По проектът бяха организирани две обучения по хоризонтални теми (със следната тематика : равни възможности и недискриминация, равните възможности между мъжете и жените и […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Резултати | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно организирането курсове по хоризонтални теми на ниво Трансгранични правни центрове по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

График за дейност А11- Съвместни обучителни сесии по хоризонталени теми, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

  Schedule   Friday     Saturday     Sunday   Travel to Vidin Equal Opportunities Course Regional Library – Vidin Conference Room   Gender Equiality Course Regional Library – Vidin Conference Room   Sustainable Development Regional Library – Vidin Conference Room   Travel to Craiova         Morning activities     Afternoon […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за График за дейност А11- Съвместни обучителни сесии по хоризонталени теми, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

Services Procurement

Service Providing-Procurement

Posted in A10 BG, A11 BG, A12 BG, Бенефициент 1, Дейност, Документи по проекта, Информация за проекта, Полезни документи, Резултати, Съобщения | Коментарите са изключени за Services Procurement

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162. По проекта е предвидено да се организира обмен на добри практики с цел […]

Posted in A11 BG, A2 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани участници в съвместните обучителни сесии по хоризонтални теми (Дейност A11) в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162. Докладът е публикуван днес, 24 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Регистрационният период за членовете на целевата група в България, които желаят да участват в дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми) се удължава до 24.01.2018 г. в 16.00 часа, като се има предвид, че до предишния краен срок за регистрация 22.01.2018 г.) не са регистрирани най-малко 20 лица, както е предвидено в […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11

В резултат на процеса по подбор от 23.01.2018 г. бяха избрани следните експерти, които да организират съвместни обучителни сесии по дейност A11: Мария Владимир Петрова – Доклад за устойчивото развитие; Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности и недискриминация”; Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности между мъжете и жените”. Публикуваме Доклада за подбор и […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11

Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“. […]

Posted in A11 BG, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България. При изпълнението на дейност А11 – „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще бъдат организирани 4 съвместни сесии / joint […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Документи по проекта, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.