А12 Организация на обмена на добри практики на равнището на трансгранични юридически центрове

СЪОБЩЕНИЕ

            С настоящето съобщение Ви уведомяваме, че считано от 4 септември  2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, която е част от дейност А13 по проект „Трансгранично партньорство за обучение и молибност на труда в юридическата област. В Конференцията, […]

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Цел | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Services Procurement

Service Providing-Procurement

Posted in A10 BG, A11 BG, A12 BG, Бенефициент 1, Дейност, Документи по проекта, Информация за проекта, Полезни документи, Резултати, Съобщения | Коментарите са изключени за Services Procurement

Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

Публикуваме доклада за подбор и оценка, с който бяха подбрани участниците в обмена на добри практики ,който ще се проведе в трансграничните центрове  (Дейност А12) в рамките на проект “Трансграничното партньорство за обучение и  мобилност на труда  в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023 , Системен код ROBG-162. Докладът беше публикуван днес, 15 януари 2018 […]

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Водещ бенефициент, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в обмена на добри практики на ниво трансгранични юридически центрове. metodika 01_2018 celeva grupa good practices

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Дейност, Документи по проекта, Информация за проекта, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България. По горепосоченият проект 10 лица, членове на целевата група от Румъния ще посетят Видин, България в периода 1-4 февруари 2018г., където ще […]

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12