А7 Провеждане на обща стратегия по отношение на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната област

Обновената версия на Общата стратегия за заетост и трудова мобилност в правната област на трансграничния район Долж – Видин

Joint strategy_ EN FINAL Barou_Joint strategy_ RO FINAL

Posted in A7 BG, Бенефициент 1, Дейност, Резултати, Резултати от стратегията, Списък Работодатели, Таргет Група, Цел | Коментарите са изключени за Обновената версия на Общата стратегия за заетост и трудова мобилност в правната област на трансграничния район Долж – Видин

_Joint-strategy_B5_FINAL

Posted in A7 BG, База данни, Бенефициент 1, Бенефициенти, Информация за проекта, Резултати от стратегията | Коментарите са изключени за

Joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Joint-strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Posted in A7 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Информация за проекта, Резултати, Цел | Коментарите са изключени за Joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми Господа,   Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А6 – „Провеждане на […]

Posted in A6 BG, A7 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Събития, Цел | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ