Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани участници в съвместните обучителни сесии по хоризонтални теми (Дейност A11) в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

Докладът е публикуван днес, 24 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до четвъртък, 25 януари 2018 г., 18.00 часа.

Selection and Evaluation Report A11 Participants