Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България.

При изпълнението на дейност А11 – „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще бъдат организирани 4 съвместни сесии / joint trainig session/, от които две в Румъния и две в България, като провеждането им ще се извърши от по 3 експерти от всяка от двете държави  на следните теми:

  • равни възможности и недискриминация
  • равнопоставеност между мъже и жени
  • устойчиво развитие

По горепосочената дейност ще участват 20 лица, членове на целевата група от България. Лицата са организирани в две групи от по 10 членове, като първата група, съставена от членове на българската целева група ще посетят Румъния в периода  23-25 февруари 2018г., а втората група в периода 23-25  март 2018г.

Първата стъпка в процеса по селекцията на двете групи от по 10 члена на целевата група, които са заинтересовани да участват в тази дейност е записването, което ще става on-line на следния адрес http://juriscbp.ro/inregistrare/

Всички членове на целевата група ще получат този email на посочената от тях електронна поща при записването им за участие в целевата група.   Моля, членовете на целевата група, които не получат този email, да посочат актуален email чрез изпращане на нарочен e-mail на следния адрес  info@jurisCBP.ro.

Записването за участие в дейност А11  „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще се извърши до 21 януари 2018г., неделя.  В случай, че са налице повече заявки, критерий за селекция ще бъдат точките получени при записването за целевата група. При еднакъв брой точки приоритет ще имат лицата, които първи са посетили линка посочен по-горе.

Подробна информация можете да получите на сайта на проекта www.jurisCBP.ro:

  • Методика за селекция на членовете на целевата група, които ще участват в joint trainig session.
  • Methodology A11 Final
  • Обява за селекция на членове на целевата група, които ще участват в joint trainig session по хоризонтални теми.

Екипа по изпълнение на проекта.

 

Трансграничен Български юридически център

към Адвокатска колегия Видин

ул.”Цар Александър ІІ” № 19-21, ет.6

тел/факс: +359 94 600 708

 

e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com

Web www.jurisCBP.ro