Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11

В резултат на процеса по подбор от 23.01.2018 г. бяха избрани следните експерти, които да организират съвместни обучителни сесии по дейност A11:

Мария Владимир Петрова – Доклад за устойчивото развитие;
Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности и недискриминация”;
Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности между мъжете и жените”.
Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който избрани експерти в подкрепа на съвместните сесии на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проект 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

A11 Experts Selection and Evaluation Report