Водещ бенефициент

Joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Joint-strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Posted in A7 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Информация за проекта, Резултати, Цел | Коментарите са изключени за Joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно закриване на проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код 16.4.2.023

Адвокатска колегия Долж в качеството си на Бенефициент рганизира на 04 октомври 2018г., четвъртък, 14,00 ч.  в Крайова, област Долж, бул.“Карол I“ № 1, бл.17 D заключителна пресконференция за закриване на проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162, който проект се изпълнява съвместно в […]

Posted in Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Резултати | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно закриване на проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код 16.4.2.023

Ръководства за юридически курсове

Публикуване на румънско – българската версия на учебниците за трансграничните юридически курсове. Курс 1 – Регламентиране на трансграничната Миграция Курс 2 – Трансгранично трудово право и социално осигуряване Курс 3 – Трансгранично Данъчно Право Курс 4 – Трансгранично Търговско Право Курс 5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство Курс 6 – […]

Posted in A10 BG, Uncategorized, Бенефициент 1, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Резултати, Съобщения | Коментарите са изключени за Ръководства за юридически курсове

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно изработването на съвместно проучване за заетостта и мобилността в трансграничната зона в юридическата област по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код  ROBG-162  Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода […]

Posted in A6 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Резултати от стратегията, Съобщения | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Адвокатска Колегия – Крайова: Конференция – Жените в Правото, Крайова, 10-11 март 2018 г. (Дейност 8) по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”

Конференция – Жени в ПравотоКрайова, 10 – 11 Март 2018г.Аула Магна, Факултет по Право,Университет Крайова

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Дейност, Съобщения | Коментарите са изключени за Адвокатска Колегия – Крайова: Конференция – Жените в Правото, Крайова, 10-11 март 2018 г. (Дейност 8) по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”

Подбор и оценка, чрез които бяха избрани участниците в трансграничната конференция по юридически въпроси, в Румъния (Дейност А8)

Публикуваме Протокола за подбор и оценка, с който са определени участниците в трансграничната конференция на юридически теми, която ще се проведе в Румъния /дейност А8/ по проект   “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, Код 16.4.2.023. системен код ROBG-162. Протоколът е публикуван днес на 5 март 2018г., 18,00 часа.  Жалби могат […]

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Подбор и оценка, чрез които бяха избрани участниците в трансграничната конференция по юридически въпроси, в Румъния (Дейност А8)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162. По проекта е предвидено да се организира обмен на добри практики с цел […]

Posted in A11 BG, A2 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“. […]

Posted in A11 BG, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

Публикуваме доклада за подбор и оценка, с който бяха подбрани участниците в обмена на добри практики ,който ще се проведе в трансграничните центрове  (Дейност А12) в рамките на проект “Трансграничното партньорство за обучение и  мобилност на труда  в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023 , Системен код ROBG-162. Докладът беше публикуван днес, 15 януари 2018 […]

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Водещ бенефициент, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно изпълнението на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162

Адвокатските колегии във Видин и Долж надпредват в изпълнението на трансграничен проект (Обзор)   Адвокатска колегия Долж /като бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /като партньор/ напредват значително в изпълнението на съвместния си проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“. Целта на проекта е да стимулира заетостта и мобилността на работната […]

Posted in A2 BG, Бенефициент 1, Водещ бенефициент, Прес Съобщения, Съобщения | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно изпълнението на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023, Код на системата ROBG-162