Бюджет

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които участието на Европейския съюз е на стойност 365 597,19 евро, а участието на държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55 914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8 602,29 евро.