Събития

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

Posted in A13 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Информация за проекта, Новини, Събития | Коментарите са изключени за Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми Господа,   Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А6 – „Провеждане на […]

Posted in A6 BG, A7 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Събития, Цел | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за определянето на членовете на целевата група за участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, в рамките на дейността “A13” – “Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”

След процеса на подбор проведен на 21.10.2017г., бяха избрани членове на целевата група на проекта “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, финансиран по програма INTERREG V-Румъния-България. В рамките на дейност А 13 в периода 20-21 септември 2018г., 60 лица от целевата група, от които 30 българи и 30 румънци ще […]

Posted in A13 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Събития | Коментарите са изключени за Съобщение за определянето на членовете на целевата група за участие в трансграничната конференция по юридически въпроси в България, в рамките на дейността “A13” – “Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”

Прессъобщение относно завършване на дейност А8

АК – Долж в качеството си на бенефициент и АК – Видин в качеството си на  партньор изпълняват  в периода 05.04.2017 – 04.10.2018 проект “Трансгранично партньорство за обучение  мобилност на труда в юридическата област”, Код проект 16.4.2.023, Система от Cod ROBG-162. На 10 и 11 март 2018 г. АК – Долж организира конференция с юридически […]

Posted in A2 BG, A8 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Прес Съобщения, Резултати, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Прессъобщение относно завършване на дейност А8

Таргет групи и График по дейност А10

До успешното имплементиране на системата за таргет групите и графика на сайта на проекта, публикуваме списъка с групите и графика за обученията по дейност А10 – Организиране на съвместни курсове за юридическо обучение на ниво трансгранични юридически центрове. Извиняваме се за причиненото неудобство, под текста ще намерите прикачени графика и списъка с хората, разделен на […]

Posted in A10 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Таргет групи и График по дейност А10

Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01 март 2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция на юридически теми, която конференция ще се проведе в Румъния и предвидена по дейност А8. 60 лица от целевата група, съответно 30 българи и 30 румънци ще вземат участие в […]

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Документи по проекта, Новини, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

Курсове по румънски език организирани от АК – Видин

Днес бе дадено началото на курсове по румънски език, организирани от Адвокатска Колегия – Видин, в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област” Code Project 16.4.2.023; Код ROBG-162 , финансиран от Европейския съюз и правителството на България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег” Румъния-България. Над тридесет юристи, студенти, […]

Posted in A9 BG, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Курсове по румънски език организирани от АК – Видин

Адвокатските Колегии в Долж и Видин представят проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове

Адвокатска колегия Видин и адвокатска колегия Долж ще представят на пресконференция началото на парнйорството си по проект “Трансгранично сътрудничесто за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Това ще се случи на 2-ри Май (вторник ) , от 12:00 ч. , в офиса на адвокатска колегия Крайова, Румъния Проектът е финансиран по програма на […]

Posted in A2 BG, Прес Съобщения, Събития | Коментарите са изключени за Адвокатските Колегии в Долж и Видин представят проект за създаване на мрежа от юридически информационни центрове