Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Регистрационният период за членовете на целевата група в България, които желаят да участват в дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми) се удължава до 24.01.2018 г. в 16.00 часа, като се има предвид, че до предишния краен срок за регистрация 22.01.2018 г.) не са регистрирани най-малко 20 лица, както е предвидено в проекта и методологията.

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група:

metodika horizontali TG rev 1