Основната цел

Насърчаване на интеграцията на трансграничния регион в областта на заетостта и трудовата мобилност в правната област в окръг Долж и Видин чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни действия на бенефициентите с използване на човешка и естествена реанимация по устойчив начин.