Полезни документи

Ръководство за работоспособност за български граждани в Румъния

Бар Dolj публикува Ръководство за заетост в Румъния в подкрепа на български граждани, които искат да работят в Румъния.

Posted in Документи по проекта | Коментарите са изключени за Ръководство за работоспособност за български граждани в Румъния

Ръководства за юридически курсове

Публикуване на румънско – българската версия на учебниците за трансграничните юридически курсове. Курс 1 – Регламентиране на трансграничната Миграция Курс 2 – Трансгранично трудово право и социално осигуряване Курс 3 – Трансгранично Данъчно Право Курс 4 – Трансгранично Търговско Право Курс 5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство Курс 6 – […]

Posted in A10 BG, Uncategorized, Бенефициент 1, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Резултати, Съобщения | Коментарите са изключени за Ръководства за юридически курсове

Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01 март 2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция на юридически теми, която конференция ще се проведе в Румъния и предвидена по дейност А8. 60 лица от целевата група, съответно 30 българи и 30 румънци ще вземат участие в […]

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Документи по проекта, Новини, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

Services Procurement

Service Providing-Procurement

Posted in A10 BG, A11 BG, A12 BG, Бенефициент 1, Дейност, Документи по проекта, Информация за проекта, Полезни документи, Резултати, Съобщения | Коментарите са изключени за Services Procurement

Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Адвокатска колегия Долж в качеството си на водещ Бенефициент, заедно с Адвокатска колегия Видин изпълняват съвместен проект под наименованието “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по програма Интеррег  V-A Румъния-България, програма финансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за регионално развитие , Приоритетна ос 4 : „Квалифициран и приобщен регион“. […]

Posted in A11 BG, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за Обява за селекция на експерти за определено време , относно организирането на съвместни сесии по дейност А 11

Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България. При изпълнението на дейност А11 – „Организиране на joint trainig session по хоризонтални теми” ще бъдат организирани 4 съвместни сесии / joint […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Документи по проекта, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Избор на участниците в съвместните обучения по хоризонтални теми, които ще се проведат във Крайова, Румъния с две групи по 10 души от България в периода 23-25 февруари и 23-25 март 2018 г.

Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

Публикуваме методологията за подбор на членовете на целевата група, които ще участват в обмена на добри практики на ниво трансгранични юридически центрове. metodika 01_2018 celeva grupa good practices

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Дейност, Документи по проекта, Информация за проекта, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Методология за избор на членовете на целевата група за участие в обмена на добри практики в трансграничните юридически центрове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12

Следствие от процеса по селекция, проведен на 21.10.2017г. бяха селектирани членовете на целевата група по проект “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България. По горепосоченият проект 10 лица, членове на целевата група от Румъния ще посетят Видин, България в периода 1-4 февруари 2018г., където ще […]

Posted in A12 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ – ДЕЙНОСТ А12

Проект за ТГС – Известие за избор на експерти за съвместни курсове за обучение в правната област

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани експертите, които ще изработят курса и ще изнесат съвместните курсове за обучение в правната област ( По Дейност A10) в рамките на проекта “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” , Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162. Докладът беше публикуван […]

Posted in A10 BG, Uncategorized, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Документи по проекта, Съобщения | Коментарите са изключени за Проект за ТГС – Известие за избор на експерти за съвместни курсове за обучение в правната област

Доклад за подбор на целевата група

Докладът за подбор на целевата група бе публикуван днес, 21.10.2017, 20.00 часа Target-Group-Selection-Report-CBC-Project

Posted in A5 BG, Водещ бенефициент, Дейност, Документи по проекта, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Доклад за подбор на целевата група