ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  – Целева Група

Относно процедура по селекция на целева група по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, проект код 16.4.2.023, системен код ROBG-162

 

Считано от 20 юни 2017 година АК Долж и АК Видин започнаха процес по селектиране на целевата група  по проект  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, системен код. ROBG-162.

Целевата група се състои от  300 души, от които 150 румънци и 150 българи, студенти, или младежи абсолвенти от висши учебни заведения, както и други лица желаещи да повишат квалификацията си  с оглед достъпа до по-добре платена работа, жени и/или мъже.

Заинтересованите лица, които желаят да станат част от целевата група следва да подадат заявление в Трансграничните юридически центрове  в Румъния, съответно България. Адресите на двата центъра са:

 

  • Трансграничен юридически център Румъния: бул.Карол  I, № 1, бл.17D, гр.Крайова, обл.Долж, пощенски код 200678, тел. +40351408430, fax +40251413940, e-mail centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro;
  • Трансграничен юридически център България: ул.Цар александър I I , № 19-21, гр.Видин, обл.Видин, пощенски код 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.

 

Срокът за записването в избора на целевата група беше удължен до 15 октомври 2017г. Новият срок е обмислен за преминаване на лятната ваканция и цели да позволи на студенти или млади възпитаници на висши учебни заведения и други които искат да се подобри възможността им за достъп до по-добре платени работни места, жени или мъже, за да се получи информация за възможностите, предлагани от проекта.

Членовете на целевата група ще участват в организираните 6 специализирани курса на специфични трансгранични юридически теми,  на курс по румънски език и български език   на общи сесии по хоризонтални теми (равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже, устойчиво развитие), обмен на опит /добри практики/ които ще се осъществят чрез взаимни срещи в двете страни, както и участие в две трансгранични конференции на юридически теми, организирани в България и Румъния.

За повече информация относно процедурата по подаване на заявления заинтересованите лица могат да посетят сайта на АК Долж и АК – Видин на следните адреси : www.barouldolj.ro; www.vdak.lex.bg/p1058.html.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от която финансирането от ЕС е  на стойност 365.597,19 евро, съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е 55.914,86 евро. Самоучастието на двамата партньори е 8.602,29 евро

Крайова (Румъния) и Видин (България)

02 Август 2017 година