Проект за ТГС – Известие за избор на експерти за съвместни курсове за обучение в правната област

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани експертите, които ще изработят курса и ще изнесат съвместните курсове за обучение в правната област ( По Дейност A10) в рамките на проекта “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” , Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

Докладът беше публикуван днес, 19 декември 2017 г., 20.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до сряда, 20 декември 2017, 20:00

A10-Experts-Evaluation-and-Selection-Report