Таргет Група

Обновената версия на Общата стратегия за заетост и трудова мобилност в правната област на трансграничния район Долж – Видин

Joint strategy_ EN FINAL Barou_Joint strategy_ RO FINAL

Posted in A7 BG, Бенефициент 1, Дейност, Резултати, Резултати от стратегията, Списък Работодатели, Таргет Група, Цел | Коментарите са изключени за Обновената версия на Общата стратегия за заетост и трудова мобилност в правната област на трансграничния район Долж – Видин

Прессъобщение

Относно провеждането на съвместните юридически курсове  в Румъния и България по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код  ROBG-162   Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект […]

Posted in A10 BG, A2 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група, Цел | Коментарите са изключени за Прессъобщение

Прессъобщение относно завършване на дейност А8

АК – Долж в качеството си на бенефициент и АК – Видин в качеството си на  партньор изпълняват  в периода 05.04.2017 – 04.10.2018 проект “Трансгранично партньорство за обучение  мобилност на труда в юридическата област”, Код проект 16.4.2.023, Система от Cod ROBG-162. На 10 и 11 март 2018 г. АК – Долж организира конференция с юридически […]

Posted in A2 BG, A8 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Прес Съобщения, Резултати, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Прессъобщение относно завършване на дейност А8

Таргет групи и График по дейност А10

До успешното имплементиране на системата за таргет групите и графика на сайта на проекта, публикуваме списъка с групите и графика за обученията по дейност А10 – Организиране на съвместни курсове за юридическо обучение на ниво трансгранични юридически центрове. Извиняваме се за причиненото неудобство, под текста ще намерите прикачени графика и списъка с хората, разделен на […]

Posted in A10 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Таргет групи и График по дейност А10

Подбор и оценка, чрез които бяха избрани участниците в трансграничната конференция по юридически въпроси, в Румъния (Дейност А8)

Публикуваме Протокола за подбор и оценка, с който са определени участниците в трансграничната конференция на юридически теми, която ще се проведе в Румъния /дейност А8/ по проект   “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, Код 16.4.2.023. системен код ROBG-162. Протоколът е публикуван днес на 5 март 2018г., 18,00 часа.  Жалби могат […]

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Дейност, Информация за проекта, Новини, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Подбор и оценка, чрез които бяха избрани участниците в трансграничната конференция по юридически въпроси, в Румъния (Дейност А8)

Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01 март 2018г. започва процеса по подбор на членовете на целевата група, които ще вземат участие в трансграничната конференция на юридически теми, която конференция ще се проведе в Румъния и предвидена по дейност А8. 60 лица от целевата група, съответно 30 българи и 30 румънци ще вземат участие в […]

Posted in A8 BG, Бенефициент 1, Дейност, Дейност, Документи по проекта, Новини, Събития, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Съобщение относно подбора на членовете на целевата група, които ще участват в трансграничната конференция в Румъния на юридически теми, по дейност А8 „Провеждане на трансгранична конференция в Румъния на юридически теми“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162. По проекта е предвидено да се организира обмен на добри практики с цел […]

Posted in A11 BG, A2 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Водещ бенефициент, Дейност, Прес Съобщения, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно обмена на добри практики на ниво Трансгранични юридически центрове по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162

Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани участници в съвместните обучителни сесии по хоризонтални теми (Дейност A11) в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162. Докладът е публикуван днес, 24 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Бенефициенти, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Докладът за подбор и оценка, с който бяха избрани участниците за съвместни обучителни сесии (Дейност A11)

Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Регистрационният период за членовете на целевата група в България, които желаят да участват в дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми) се удължава до 24.01.2018 г. в 16.00 часа, като се има предвид, че до предишния краен срок за регистрация 22.01.2018 г.) не са регистрирани най-малко 20 лица, както е предвидено в […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Обявление за удължаване на срока за регистрация и крайния срок за подбор на членовете на българската целева група за дейност А11 (Организиране на съвместни обучителни сесии по хоризонтални теми)

Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11

В резултат на процеса по подбор от 23.01.2018 г. бяха избрани следните експерти, които да организират съвместни обучителни сесии по дейност A11: Мария Владимир Петрова – Доклад за устойчивото развитие; Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности и недискриминация”; Славена Димитрова Петрова – курс “Равни възможности между мъжете и жените”. Публикуваме Доклада за подбор и […]

Posted in A11 BG, Бенефициент 1, Дейност, Съобщения, Таргет Група | Коментарите са изключени за Известие относно подбора на експерти за организирането на съвместни обучителни сесии в А11