Таргет групи и График по дейност А10

До успешното имплементиране на системата за таргет групите и графика на сайта на проекта, публикуваме списъка с групите и графика за обученията по дейност А10 – Организиране на съвместни курсове за юридическо обучение на ниво трансгранични юридически центрове. Извиняваме се за причиненото неудобство, под текста ще намерите прикачени графика и списъка с хората, разделен на таргет групи.

Екип по проекта.

Легенда:

 C1 – Регламентиране на трансграничната миграция

C2 –  Трансгранично трудово право и социално осигуряване

C3 – Трансгранично данъчно право

C4 – Трансгранично търговско право

C5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследтво

C6 – Трансгранично Наказателно Право

G7 – Таргет Група 1

G8 – Таргет Група 2

G9 – Таргет Група 3

G10 – Таргет Група 4

G11 – Таргет Група 5

G12 – Таргет Група 6

Tаргет групи

графичен