Ръководства за юридически курсове

Публикуване на румънско – българската версия на учебниците за трансграничните юридически курсове.

Курс 1 – Регламентиране на трансграничната Миграция

Курс 2 – Трансгранично трудово право и социално осигуряване

Курс 3 – Трансгранично Данъчно Право

Курс 4 – Трансгранично Търговско Право

Курс 5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство

Курс 6 – Трансгранично Наказателно Право

Прессъобщение Относно публикуването на сайта на проекта на книгите съдържащи курсовете за съвместно обучение в юридическата област, организирани в Румъния и България по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

 

 

Адвокатска колегия Долж /в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162.

Членовете на целевата група от Румъния /155 лица/ и от България /157 лица/ участват в периоза март-август 2018 г. в шест обучителни курса в юридическата област. Преподаватели са румънски експерти  по отношение на Крайова за румънската целева група и български експерти за Видин по отношение на българската целева група. За тази цел учебниците са преведени на двата езика – български и румънски.

С оглед на отразяване на резултатите постигнати по проекта, учебниците са публикувани на сайта на проекта https://juriscbp.ro/manualele-cursuri-juridice/.

По този начин са достъпни следните курсове по следните теми:  Трансгранична митрация, Трансгранично трудово право и социално осигуряване, Трансгранично данъчно право, Трансгранично търговско право, Трансгранично културно наследство и транспорт и Трансгранично наказателно право.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/, Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра

Видин 04 юли 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прессъобщение

Относно провеждането на съвместните юридически курсове  в Румъния и България по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код проект 16.4.2.023, системен код  ROBG-162

 

Адвокатска колегия Долж / в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162.

Членовете на целевата група от Румъния /155 лица/ и от България /157 лица/ ще участват в периода март-август 2018г. в шест специализирани курса на юридически теми, както следва: Трансгранична миграция, Трансгранично трудово право и социално социално осигуряване, Трансгранично данъчно право, Трансгранчно търговско право, Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство, Трансгранично наказателно право, които курсове ще бъдат представени от румънски експерти / в Крайова, за членовете на румънската целева група/ и от български експерти / във Видин за членовете на българската целева група/. Във връзка с тези курсове ще бъдат изготвени двуезични учебници.

 

 

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра

Видин 03 май 2018

Таргет групи и График по дейност А10

До успешното имплементиране на системата за таргет групите и графика на сайта на проекта, публикуваме списъка с групите и графика за обученията по дейност А10 – Организиране на съвместни курсове за юридическо обучение на ниво трансгранични юридически центрове. Извиняваме се за причиненото неудобство, под текста ще намерите прикачени графика и списъка с хората, разделен на таргет групи.

Екип по проекта.

Легенда:

 C1 – Регламентиране на трансграничната миграция

C2 –  Трансгранично трудово право и социално осигуряване

C3 – Трансгранично данъчно право

C4 – Трансгранично търговско право

C5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследтво

C6 – Трансгранично Наказателно Право

G7 – Таргет Група 1

G8 – Таргет Група 2

G9 – Таргет Група 3

G10 – Таргет Група 4

G11 – Таргет Група 5

G12 – Таргет Група 6

Tаргет групи

графичен

Проект за ТГС – Известие за избор на експерти за съвместни курсове за обучение в правната област

Публикуваме Доклада за подбор и оценка, с който бяха избрани експертите, които ще изработят курса и ще изнесат съвместните курсове за обучение в правната област ( По Дейност A10) в рамките на проекта “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера” , Код на проекта 16.4.2.023. Системен код ROBG-162.

Докладът беше публикуван днес, 19 декември 2017 г., 20.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до сряда, 20 декември 2017, 20:00

A10-Experts-Evaluation-and-Selection-Report

Удължаване на графика за избор на експерти за юридически курсове

Тъй като не бяха регистрирани достатъчно заявки за регистрация на експерти за всички юридически курсове, организирани в Румъния и България, общият график за регистрация на експерти бе удължен със седем дни, както следва:

Стартиране на селекцията: 28 ноември 2017 г.
Регистрация на кандидатите: 28 ноември – 18 декември 2017 г.
Анализ и избор на досиета: 19 декември 2017 г.
Показване на резултатите: 19 декември 2017 година
Подаване на жалби: 19-20 декември 2017 г.
Показване на крайните резултати: 21 декември 2017 г.
Договаряне на експерти: 22 декември 2017 г.
Така методологията за избор на експерти беше преразгледана в рамките на новия график.

Methodology Experts A10 Revision 2

АК Видин- Обява за селекция на експерти за провеждането на юридически курсове

АК Видин обявява стартирането на процедурата по селекция на експерти за ограничен период от време с оглед преподаването на курсове по правни тематики

 1. Регламентиране на трансгранична миграция
 2. Трансгранично трудово право и социално осигуряване
 3. Трансгранично данъчно право
 4. Трансгранично търговско право
 5. Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство
 6. Трансгранично наказателно право .

При изпълнението на дейност А 10  – Организиране на съвместни курсове в юридическата област, на  трансгранични юридически центрове  по проект Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област”  изпълняван от АК Долж в партньорство с АК Видин се обявява 6 места за експерт , както следва

 1. Експерт 1 – БГ – Трансгранично наказателно право
 2. Експерт 2 – БГ – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство
 3. Експерт 3-БГ- Трансгранично търговско право
 4. Експерт 4 – БГ – Трансгранично данъчно право
 5. Експерт 5- БГ- Трансгранично трудово право и социално осигуряване
 6. Експерт 6-БГ- Регламентиране на трансгранична миграция

Заинтересованите лица могат да подават заявления за участие на следния адрес Трансграничен юридически център Видин, ул.Цар Александър II №19-21, в периода 28.11.2017г. – 11.12.2017г. , от 9,30ч. до 14,30 ч. от понеделник до петък, съгласно  Методиката за селекция на експертите, приложение към настоящата обява

Видин, 28 ноември 2017

Методология за селекция на експерти А10