Конференция на тема “ Развитието на пазара на труда в юридическата област в контекста на настоящата икономическа обстановка”

Адвокатските колегии Долж и Видин организират Конференция на тема   Развитието на пазара на труда в юридическата област в контекста на настоящата икономическа обстановка”

Конференцията ще се проведе on-line, в петък , 04.03.2022г. от 10.00ч.

Лекторите ще презентират следните теми:

 1. Станислава Людмилова Виткова-адвокат от АК Видин  – Последиците от пандемията в българо-румънските търговски отношения.
 2. Д-р Кристина Илие, университетски преподавател – Трансгранична миграция. Провокации и перспективи .

Адвокатска Колегия Долж организира курсове ”Лятно училище” , за да консолидира знанията в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в централата на Колегия Долж и във Вила Темис, между 06.09.2021-17.09.2021.

Колегия Долж бе бенефициент в рамките на проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field“, ​​код на проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162. Курсовете са част от дейностите по устойчиво развитие, провеждани в период от 5 години след приключване на проекта.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в Адвокатска Колегия Долж, както следва:

 • Регламентиране на трансграничната миграция – лектор Гога Кристина,

 • Трансгранично данъчно право – лектор Ницулеаса Лучиан,

 • Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване – лектор Раду Роксана,

 • Трансгранично наказателно право – лектор Ръдукану Руксандра,

 • Трансгранично търговско право – лектор Ступару Лавиния,

 • Трансгранично регламентиране в областта на транспорта и културното наследство – лектор Тику Мъдълин.

Курсовете ще се проведат на 16.10.2020 г., 23.10.2020 г., 30.10.2020 г., между 12-14 и 14-16, всеки от дните.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейла адрес office@barouldolj.ro.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право

Колегия Долж организира курсове за обучение с цел консолидиране на знания в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в Колегия Долж, както следва:

 • Регламентиране на трансграничната миграция – лектор Гога Кристина,

 • Трансгранично данъчно право – лектор Ницулеаса Лучиан,

 • Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване – лектор Раду Роксана,

 • Трансгранично наказателно право – лектор Ръдукану Руксандра,

 • Трансгранично търговско право – лектор Ступару Лавиния,

 • Трансгранично регламентиране в областта на транспорта и културното наследство – лектор Тику Мъдълин.

Курсовете ще се проведат на 16.10.2020 г., 23.10.2020 г., 30.10.2020 г., между 10-12 и 12-14, всеки от дните.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейла адрес office@barouldolj.ro

Курс по български език – Терминология и правни институции по българското законодателство

Адвокатска Колегия Долж организира курс по български език: “Терминология и правни институции по българското законодателство”.

Курсът ще се проведе от лектора Никола Генадиев и ще се проведе в централата на Колегия Долж, между 5-6 декември 2019 г., от 15.00 часа.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейл адрес office@barouldolj.ro.

Адвокатска Колегия Долж на Кариерния форум, 27-28.11.2019, Крайова

Адвокатска Колегия Долж е партньор на Университета в Крайова в организирането на кариерния форум „FoCar 2019“, между 27-28 ноември 2019 г., в Крайова.

Какво ни препоръчва? Създаване на мрежа от центрове за предоставяне на информационни и правни консултантски услуги на населението в рамките на Проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field”, реализиран в партньорство с Видинската Адвокатска Колегия, финансиран от Програмата INTERREG V-A Румъния – България (финансирана от програма на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, специфична цел „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Нашата мисия е да насърчаваме заетостта и мобилността в правната сфера в района Долж – Видин. Популяризиране на предложенията за работа на държавни и частни институции в двата региона.

Какво предлагаме? Дейността на трансграничните центрове. Обща база данни за по-добра заетост и активиране на трудовата мобилност в граничната зона. Тази база данни съдържа информация за правното законодателство на двете страни, работодателите в трансграничното правно поле, както и резултатите от проучването и стратегията, разработени в рамките на проекта. На сайта на проекта www.jurisCBP.ro има достъп до онлайн платформа eLegalJobs за потенциални работодатели или служители в правната сфера в трансграничния район Долж – Видин. Тези, които се регистрират на тази платформа, могат да се свържат с потенциални работодатели и да получат достъп до техните обяви.

Лятно училище

Между 26 август и 6 септември Адвокатска колегия Долж организира, в партньорство с Юридическия факултет в Крайова, ново издание на Лятното училище “Щефан Нестор Крайовеску”, събитие, насочено за първи път не само към студенти, но и към стажанти-адвокати.

В рамките на Лятното училище, организирано от Вила Темис на Адвокатска Колегия Долж, намираща се в Калиманещи и от Юридическия факултет от Крайова, младите бенефициенти участваха в курсове и семинари по различни правни теми, подкрепени както от преподаватели от двата факултета, така и от адвокати от Адвокатска Колегия Долж, известни практикуващи в областта.

Презентациите на последните, сред които бяха деканът и заместник-деканът на Адвокатска Колегия Долж, съответно Лучиан Бернд Шъулеану и Михай Драгош Нику, представляваха голям интерес за студентите и стажанти-адвокати, още повече че темите на дискусията включваха не само практически въпроси в различните клонове на правото, но и засягаха значението на правото на защита и адвокатската професия в една социална система, основана на върховенството на закона, в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Ръководства за юридически курсове

Публикуване на румънско – българската версия на учебниците за трансграничните юридически курсове.

Курс 1 – Регламентиране на трансграничната Миграция

Курс 2 – Трансгранично трудово право и социално осигуряване

Курс 3 – Трансгранично Данъчно Право

Курс 4 – Трансгранично Търговско Право

Курс 5 – Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство

Курс 6 – Трансгранично Наказателно Право

Прессъобщение Относно публикуването на сайта на проекта на книгите съдържащи курсовете за съвместно обучение в юридическата област, организирани в Румъния и България по проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

 

 

Адвокатска колегия Долж /в качеството си на Бенефициент/ и Адвокатска колегия Видин /в качеството си на партньор/ изпълняват в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г. проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162.

Членовете на целевата група от Румъния /155 лица/ и от България /157 лица/ участват в периоза март-август 2018 г. в шест обучителни курса в юридическата област. Преподаватели са румънски експерти  по отношение на Крайова за румънската целева група и български експерти за Видин по отношение на българската целева група. За тази цел учебниците са преведени на двата езика – български и румънски.

С оглед на отразяване на резултатите постигнати по проекта, учебниците са публикувани на сайта на проекта https://juriscbp.ro/manualele-cursuri-juridice/.

По този начин са достъпни следните курсове по следните теми:  Трансгранична митрация, Трансгранично трудово право и социално осигуряване, Трансгранично данъчно право, Трансгранично търговско право, Трансгранично културно наследство и транспорт и Трансгранично наказателно право.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/, Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин http://vdak.lex.bg, както и лично в двата трансгранични юридически центъра

Видин 04 юли 2018