ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно финализирането на курсовете по румънски и български език, организирани по проект Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162

Трансграничният юридически център създаден към АК Видин обявява финализирането на курсовете по румънски език, които се проведоха в гр.Видин по проект  Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. В организираните от АК – Видин курсове, които се проведоха в заседателната зала на Окръжен съд – Видин,площад „Бдинци“ 1 в периода 1-15 ноември 2017 г., с преподвател г-жа Георгиев, експерт по румънски език присъстваха 35 души, членове на целевата група селектирани по проекта.

При изпълнението на тази дейност бяха организирани във Крайова курсове по български език за студенти и висшисти, измежду които и адвокати, юрисконсулти и други лица заети или не на пазара на труда.

В началото на 2018 година всички членове на целевата група безплатно ще участват в следните курсове: (1) Регламентиране на трансграничната миграция; (2) Трансгранично трудово право и социално осигуряване; (3) Трансгранично данъчно право; (4) Трансгранично търговско право; (5) Трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство; (6) Трансгранично наказателно право.

Също така безплатно членовете на целевата група ще участват  в следните дейности :

 • Две конференции, които ще се проведат в Крайова и във Видин, реализирани в партньорство между двете колегии;
 • Общи сесии по хоризонтални теми – равни възможности и недискриминация, равни шансове между жени и мъже и устойчиво развитие;

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастиетона партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите по проекта можете да намерите на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, сайта на АК Видин www.vdak.lex.bg

както и лично в двата трансгранични юридически центъра.

 

Видин (България)

28 ноември

 

 

Курсове по румънски език организирани от АК – Видин

Днес бе дадено началото на курсове по румънски език, организирани от Адвокатска Колегия – Видин, в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област” Code Project 16.4.2.023; Код ROBG-162 , финансиран от Европейския съюз и правителството на България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег” Румъния-България.

Над тридесет юристи, студенти, адвокати и други юридически членове участници в целевата група на проекта, присъстваха на първия курс, воден от  г-жа Лучика Георгиев, румънски експерт по проекта.

Проектът се финансира по Програма INTERREG VA Румъния-България (програма на Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 “Квалифициран и приобщаващ регион”, Специфична цел “Насърчаване на трансграничната интеграция в заетостта и мобилността “.

Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от които подкрепата от Европейския съюз е на стойност 365,597.19 евро и приноса от държавните бюджети на Румъния и България е в размер на 55 914,86 евро. Собственият принос на партньорите по проекта е 8 602,29 евро.

 

 

Видин (България)
1 ноември 2017 г.

Експерт за езиковите курсове

След процедурата по подбор, на 27.10.2017г, беше избран експертът Лучика Георгиев за провеждане на курса по румънски език по дейност А9 
"Организиране на курсове по румънски и български език за по-добра заетост и мобилност на труда в трансграничния регион" по проект 
"Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област ", финансиран по Програма INTERREG VA Румъния - България.

Съобщение относно организирането на курса по румънски език във Видин

На вниманието на членовете на целевата група, които са определени да участват в курса по румънски език.

Уведомяваме Ви, че курса ще се проведе в сградата на Съдебната палата ет.3, конферентна зала на Окръжен съд Видин, при следния график:

Курс 4 – Вторник, 07 ноември 2017г., от 16,00ч. до 19,00ч.

Курс 5 – Сряда, 08 ноември 2017г., от 16,00 до 19,00ч.

Курс 6 – Петък, 09 ноември 2017г., от 16,00ч. до 18,00ч.

 

За повече информация посетете сайта на проекта www.jurisCBP.ro

Съобщение относно организирането на първите три курса по румънски език във Видин

На вниманието на членовете на целевата група, които са определени да участват в курса по румънски език.

Уведомяваме Ви, че първите три курса ще се проведат в сградата на Съдебната палата ет.3, конферентна зала на Окръжен съд Видин, при следния график:

1. Курс 1 – Сряда, 01 ноември 2017г., от 16,00ч. до 19,00ч.

2.Курс 2 – Четвъртък, 02 ноември 2017г., от 16,00 до 19,00ч.

3. Курс 3 – Петък, 03 ноември 2017г., от 15,00ч. до 18,00ч.

 

За повече информация посетете сайта на проекта www.jurisCBP.ro

Selection and Evaluation Report – Romanian and Bulgarian courses

Selection and Evaluation Report

For the selection of the Target Group members that will attend the Bulgarian and Romanian courses

October 30th, 2017

The members of the Selection Committee have met today, October 30th to conduct the selection of the participants at the Romanian language course (to be organized in Vidin, Bulgaria, for the Bulgarian members of the Target Group) and at the Bulgarian language course (to be organized in Craiova, Romania, for the Romanian members of the Target Group) on the basis of the Methodology for the implementation of this activity within the project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”. Project Code 16.4.2.023. System code ROBG-162.

The following scoring criteria were taken into account for the Target Group members that registered:

 1. Mobility degree in the cross-border area in the following 5 years
 2. Low – 1 point
 3. High – 2 points
 4. Need for improvement
 5. Low – 1 point
 6. High – 2 points
 7. Very high – 3 points
 8. Total scoring of the candidate for the Target Group selection process
 9. Between 7 to 8 points – 1 point
 10. Between 9 to 11points – 2 points
 11. Between 12 to 13 points – 3 points

The Scoring sheet is attached to the Report that is attached to these minutes.

All requests were accepted, given the initial number of participants that should attend each course, twenty-five in each country and the scoring observed by the selection committee members.

Complaints and alerts against the results reflected in the report may be filed within 24 hours from the publication of the minutes.

 

Members of the Selection Committee:

 1.     Constantin-Adi GAVRILĂ
President of the Selection Committee
Project Director, LB

2.     Daniela Liliana BIRTU
Member of the Selection Committee
Training Expert, LB

3.     Petar GRUEV
Member of the Selection Committee
Project Coordinator, B1

4.     Cristian Valeriu STANCIU
Member of the Selection Committee
Project Assistant, LB

 

Target Group members from Dolj (Romania) selected to attend the Bulgarian language courses that will be organized in Craiova (Romania) between November 1st and 30th of 2017

 

Nr Name Total points
1.                Popescu Eduard Traian 8
2.                Bivolan Gigi Andrei 7
3.                Brotac Mihaela Tiziana 7
4.                Buea Tită Toma 7
5.                Bumbac Andreea Cristina 7
6.                Calotă Andreea Daniela 7
7.                Ciobanu Mihaela-Cristina 7
8.                Ciugulea Roberta Gabriela 7
9.                Dumitrel Diana Maria 7
10.             Florea Diana Narcisa 7
11.             Ion Janina Gabriela 7
12.             Jerpelea Marian 7
13.             Nică Luciana Elena 7
14.             Răducu Elena Alexandra 7
15.             Rusu Valentin 7
16.             Sîrbu Alexandra Maria 7
17.             Voicu Dorel 7
18.             Abbas Amira 6
19.             Balea Gabriela Andra 6
20.             Bîcu Lenuța 6
21.             Ciocan Andrei Mihai 6
22.             Ciocan Iulia 6
23.             Clima Viorica 6
24.             Florian Laura-Maria 6
25.             Grigore Aura Lucia 6
26.             Leoveanu Simona 6
27.             Morega (Saedi) Shandiz 6
28.             Pîrvu Mariana Denisa 6
29.             Spînu Lorela 6
30.             Bobin Marinela Ionela 5
31.             Braloștițeanu Nicoleta 5
32.             Manafu Sorin Ionuț 5
33.             Sandu Cosmin Radulian 5

 

Target Group members from Vidin (Bulgaria) selected to attend the Romanian language courses that will be organized in Vidin (Bulgaria) between November 1st and 30th of 2017

Nr Name Total points
1.                Anton Vergilov Dutsov 6
2.                Desislava Marinova Grozdanova-Kamenova 6
3.                Gabriela Malinova Lilkova 6
4.                Kristina Yordanova Yordanova 6
5.                Lora Sashkova Lyubenova 6
6.                Pavel Plamenov Petkov 6
7.                Slavyana Mladenova Nikolova 6
8.                Vanya Borisova Ivanova 6
9.                Vanya Ivanova Vasileva 6
10.             Zornitsa Ilieva Dimitrashkova 6
11.             Angel Evdokimov Asenov 5
12.             Desislava Plamenova Dimitrova 5
13.             Emiliya Pavlova Dimitrova 5
14.             Lachezar Gergiev Popivanov 5
15.             Liliya Stancheva Borisova 5
16.             Lyuben Ivanov Ivanov 5
17.             Maya Venelinova Georgieva 5
18.             Nikolay Petrov Vitkov 5
19.             Plamen Zhivkov Stefanov 5
20.             Polina Sashova Bashliyska 5
21.             Tanya Delcheva Kaltseva 5
22.             Desislava Ognyanova Dzhegova-Surdolova 4
23.             Evgeni Iliev Genchev 4
24.             Gabriela Tsvetanova Ivanova 4
25.             Iskrena Petkova Dimitrova 4
26.             Nadezda Veselinova Milenova 4
27.             Nataliya Nikolaeva Petkova 4
28.             Rosen Krastev Angelov 4
29.             Sabrina Maksimova Kalachova 4
30.             Tanya Atanasova Krasteva 4
31.             Tsvetanka Todorova Dutsova 4
32.             Vasil Tsvetanov Benov 4
33.             Vladimir Pavlov Pavlov 4
34.             Zornitsa Borisova Elenkova-Tsoneva 4
35.             Evelin Borisov Yordanov 3

Selection-and-Evaluation-Report-Romanian-and-Bulgarian-courses

Избор на членовете на целевата група за участие в курса по румънски език

След процеса на подбор от 21.10.2017 г. беше избрана целевата група на проекта “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата сфера”, финансирана по програма INTERREG V-A Румъния-България.

На курсове по румънски език, които ще се проведат във Видин от 01 до 30 ноември 2017 г., 25 от 158-те членове на избраната целева група в област Видин, могат да участват.

Първата стъпка  процеса на подбор на 25-те членове, заинтересовани да участват в тази дейност, е онлайн записването. Всички членове на целевата група ще получат имейл и ще имат достъп до връзка за регистрация. Друга възможност е да изпратят имейл до info@jurisCBP.ro до 30.10.2017, 16.00 часа.

Избор на експерт за провеждане на курс по румънски език

Адвокатска колегия Видин е партньор на Адвокатска колегия Долж по проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, финансиран в рамките на INTERREG V-A Румъния-България (програма финансирана от ЕС от Европейския фонд Регионално развитие), приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщен регион“.

В рамките на проекта за осъществяване на дейност А9 “Организиране на курсове” „курс по румънски език и курс по български език за по-добра заетост и мобилност в трансграничната зона” ще проведе подбор на експерти по румънски език, съгласно Методология за селекция на експерти.

Лицата, желаещи да кандидатстват, следва да подадат документи в офиса на Адвокатска колегия Видин, гр. Видин, ул.”Цар Александър ІІ” № 19-21, Видин, 3700, тел. +359 600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com. Изискванията към кандидатите, необходимите документи и начачина на подбор са подробно разписани в Методика за селекция на експерт – A9- Организиране на курсове по „Румънски език“ и „Български език“ с цел по-добри шансове за заетост и мобилност в трансграничната зона

Процедурата по подбор ще се проведе в следните срокове:

Стартиране на селекция: 22.10.2017

Записване на кандидатите: 22.10.2017-26.10.2017

Анализ и селекция на кандидатите (RO и BG): 27.10.2017 г.

Обявяване на резултатите: 28.10.2017

Обявяване на крайния резултат: 29.10.2017

Повече подробности за проекта можете да намерите на www.jurisCBP.ro.

Методика-за-селекция-на-екперт-дейност-А9