Baroul Dolj organizează cursurile Școlii de vară, în vederea consolidării cunoștințelor în domeniul dreptului transfrontalier.

Cursurile vor avea loc la sediul Baroului Dolj și la Vila Themis, în perioada 06.09.2021-17.09.2021.
Baroul Dolj a fost beneficiar în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162,
Cursurile fac parte din activitățile de sustenabilitate, derulate într-o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj

Manuale cursuri juridice

Publicam manualele de curs bilingve româno-bulgare realizate de experții români și bulgari pentru susținerea cursurilor pe teme juridice

Manual curs 1 Reglementarea migratiei transfrontaliere

Manual curs 2 Legislatia muncii si securitate sociala transfrontaliera

Manual curs 3 Drept fiscal transfrontalier

Manual curs 4 Drept comercial transfrontalier

Manual curs 5 Transporturi si patrimoniu cultural

Manual curs 6 Drept penal transfrontalier

 

Proiect CBC – Anunț referitor la selecția experților pentru cursurile de formare comune în domeniul juridic

Publicăm Raportul de Selecție și Evaluare prin care au fost selectați experții care vor elabora suportul de curs și vor defășura cursurile de formare comune în domeniul juridic (Activitatea A10) din cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, Cod Proiect 16.4.2.023. Cod system ROBG-162.

Raportul a fost publicat azi, 19 Decembrie 2017, ora 8.00 pm. Contestațiile pot fi transmise la info@jurisCBP.ro până miercuri, 20 Decembrie 2017, ora 8.00 pm.

Raportul de Selecție și Evaluare prin care au fost selectați experții care vor elabora suportul de curs și vor defășura cursurile de formare comune în domeniul juridic

Съобщение относно организирането на курса по румънски език във Видин

На вниманието на членовете на целевата група, които са определени да участват в курса по румънски език.

Уведомяваме Ви, че курса ще се проведе в сградата на Съдебната палата ет.3, конферентна зала на Окръжен съд Видин, при следния график:

Курс 7 – Вторник, 14 ноември 2017г., от 15,00ч. до 18,00ч.

Курс 8 – Сряда, 15 ноември 2017г., от 15,00 до 18,00ч.

За повече информация посетете сайта на проекта www.jurisCBP.ro

Grup țintă

Grupul țintă este constituit din 300 cetățeni individuali (din care 150 români și 150 bulgari), studenți sau tineri absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, ori alte persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbați.

Membrii grupului țintă pot deveni, în timp, vectori de transmitere a informațiilor, putând  participa la sustenabitatea proiectului.

Comunicat de presă referitor la deschiderea proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023

Baroul Dolj, în calitate de beneficiar, organizează la sediul său din Craiova, Bdul Carol I, Nr.1, Bl.17 D mezanin, în ziua de marți, 2 mai 2017, începând cu ora 12.00, Conferința de presă de deschidere a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162, pe care îl implementează în parteneriat cu Baroul Vidin.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

La conferința de presă vor lua cuvântul avocat Lucian Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj, avocat Kiril Gruev, decanul Baroului Vidin și Constantin-Adi Gavrilă, managerul proiectului și director de programe în cadrul Baroului Dolj.

Proiectul urmărește încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin prin crearea unei rețele de centre care vor furniza populației servicii de informare și consultanță juridică, dar și prin participarea grupului țintă (300 persoane) la conferințe științifice pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară).

Vor fi organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migraţia transfrontalieră, legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier.

Proiectul va aduce oportunități noi pentru avocații din Baroul Dolj prin realizarea unui studiu și a unei strategii referitoare la nevoile pieței juridice.

În plus față de beneficiile ocazionate de activitățile sale, proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” prezintă și oportunitatea dezvoltării capacității instituționale a Baroului Dolj și a Baroului Vidin de a implementa proiecte cu finanțare europeană, fiind formată o echipă coordonată de managerul acestui proiect.

 

Craiova, 28 aprilie 2017

Persoană de contact:

Constantin Adi Gavrilă, Manager Proiect, adi.gavrila@rdsmail.ro, 0351.40.84.30

 

LB_A2_M1_Comunicat de presa 1

_DSC5936