Конференция на тема “ Развитието на пазара на труда в юридическата област в контекста на настоящата икономическа обстановка”

Адвокатските колегии Долж и Видин организират Конференция на тема   Развитието на пазара на труда в юридическата област в контекста на настоящата икономическа обстановка”

Конференцията ще се проведе on-line, в петък , 04.03.2022г. от 10.00ч.

Лекторите ще презентират следните теми:

 1. Станислава Людмилова Виткова-адвокат от АК Видин  – Последиците от пандемията в българо-румънските търговски отношения.
 2. Д-р Кристина Илие, университетски преподавател – Трансгранична миграция. Провокации и перспективи .

Адвокатска Колегия Долж организира курсове ”Лятно училище” , за да консолидира знанията в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в централата на Колегия Долж и във Вила Темис, между 06.09.2021-17.09.2021.

Колегия Долж бе бенефициент в рамките на проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field“, ​​код на проект 16.4.2.023, системен код ROBG-162. Курсовете са част от дейностите по устойчиво развитие, провеждани в период от 5 години след приключване на проекта.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в Адвокатска Колегия Долж, както следва:

 • Регламентиране на трансграничната миграция – лектор Гога Кристина,

 • Трансгранично данъчно право – лектор Ницулеаса Лучиан,

 • Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване – лектор Раду Роксана,

 • Трансгранично наказателно право – лектор Ръдукану Руксандра,

 • Трансгранично търговско право – лектор Ступару Лавиния,

 • Трансгранично регламентиране в областта на транспорта и културното наследство – лектор Тику Мъдълин.

Курсовете ще се проведат на 16.10.2020 г., 23.10.2020 г., 30.10.2020 г., между 12-14 и 14-16, всеки от дните.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейла адрес office@barouldolj.ro.

Адвокатска Колегия Долж организира опреснителни курсове за укрепване на знанията в областта на трансграничното право

Колегия Долж организира курсове за обучение с цел консолидиране на знания в областта на трансграничното право.

Курсовете ще се провеждат в Колегия Долж, както следва:

 • Регламентиране на трансграничната миграция – лектор Гога Кристина,

 • Трансгранично данъчно право – лектор Ницулеаса Лучиан,

 • Трудово законодателство и трансгранично социално осигуряване – лектор Раду Роксана,

 • Трансгранично наказателно право – лектор Ръдукану Руксандра,

 • Трансгранично търговско право – лектор Ступару Лавиния,

 • Трансгранично регламентиране в областта на транспорта и културното наследство – лектор Тику Мъдълин.

Курсовете ще се проведат на 16.10.2020 г., 23.10.2020 г., 30.10.2020 г., между 10-12 и 12-14, всеки от дните.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейла адрес office@barouldolj.ro

Курс по български език – Терминология и правни институции по българското законодателство

Адвокатска Колегия Долж организира курс по български език: “Терминология и правни институции по българското законодателство”.

Курсът ще се проведе от лектора Никола Генадиев и ще се проведе в централата на Колегия Долж, между 5-6 декември 2019 г., от 15.00 часа.

Записванията се извършват в централата на колегията или на имейл адрес office@barouldolj.ro.

Адвокатска Колегия Долж на Кариерния форум, 27-28.11.2019, Крайова

Адвокатска Колегия Долж е партньор на Университета в Крайова в организирането на кариерния форум „FoCar 2019“, между 27-28 ноември 2019 г., в Крайова.

Какво ни препоръчва? Създаване на мрежа от центрове за предоставяне на информационни и правни консултантски услуги на населението в рамките на Проект „Cross-Border Partnership for Training and Labour Mobility in the Juridical Field”, реализиран в партньорство с Видинската Адвокатска Колегия, финансиран от Програмата INTERREG V-A Румъния – България (финансирана от програма на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, специфична цел „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“.

Нашата мисия е да насърчаваме заетостта и мобилността в правната сфера в района Долж – Видин. Популяризиране на предложенията за работа на държавни и частни институции в двата региона.

Какво предлагаме? Дейността на трансграничните центрове. Обща база данни за по-добра заетост и активиране на трудовата мобилност в граничната зона. Тази база данни съдържа информация за правното законодателство на двете страни, работодателите в трансграничното правно поле, както и резултатите от проучването и стратегията, разработени в рамките на проекта. На сайта на проекта www.jurisCBP.ro има достъп до онлайн платформа eLegalJobs за потенциални работодатели или служители в правната сфера в трансграничния район Долж – Видин. Тези, които се регистрират на тази платформа, могат да се свържат с потенциални работодатели и да получат достъп до техните обяви.

Лятно училище

Между 26 август и 6 септември Адвокатска колегия Долж организира, в партньорство с Юридическия факултет в Крайова, ново издание на Лятното училище “Щефан Нестор Крайовеску”, събитие, насочено за първи път не само към студенти, но и към стажанти-адвокати.

В рамките на Лятното училище, организирано от Вила Темис на Адвокатска Колегия Долж, намираща се в Калиманещи и от Юридическия факултет от Крайова, младите бенефициенти участваха в курсове и семинари по различни правни теми, подкрепени както от преподаватели от двата факултета, така и от адвокати от Адвокатска Колегия Долж, известни практикуващи в областта.

Презентациите на последните, сред които бяха деканът и заместник-деканът на Адвокатска Колегия Долж, съответно Лучиан Бернд Шъулеану и Михай Драгош Нику, представляваха голям интерес за студентите и стажанти-адвокати, още повече че темите на дискусията включваха не само практически въпроси в различните клонове на правото, но и засягаха значението на правото на защита и адвокатската професия в една социална система, основана на върховенството на закона, в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Относно закриване на проект ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, код 16.4.2.023

Адвокатска колегия Долж в качеството си на Бенефициент рганизира на 04 октомври 2018г., четвъртък, 14,00 ч.  в Крайова, област Долж, бул.“Карол I“ № 1, бл.17 D заключителна пресконференция за закриване на проект с наименование Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Код 16.4.2.023. еMs ROBG-162, който проект се изпълнява съвместно в партньорство с АК Видин.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

На конференцията ще вземат участие адв.Лучиан Съуляну – Председател на АК Долж, адв. Кирил Груев – Председател на АК Видин и Константин Ади Гаврила – мениджър на проекта.

Основната цел на проекта е насърчаването на заетостта и мобилността на труда в юридическата област в зоната Долж- Видин, чрез създаването на мрежа от центрове, които да осигурят услуги по информиране и консултиране в юридическата област, както и  чрез участието на членовете на целевата група /312 лица/ на юридически конференции в Румъния и България, курсове по румънски и български език .

Бяха организирани специализирани юридически курсове по области, като трансгранична миграция, трансгранично трудово право и социално осигуряване, трансгранично данъчно право, трансгранични регламенти в областта на транспорта и културното наследство, трансгранично трудово право и трансгранично наказателно право.

Проектът допринесе за развитето на възможности за членовете на целевата група и за адвокатите от адвокатските колегии Долж и Видин, чрез създаването на общо изследване и стратегия относно заетостта и мобилността на труда в юридическата област.

Беше създадена и развита база данни с оглед заетостта и  активиране на мобилността на труда  в граничната зона. Тази база данни съдържа информация относно законодателството на двете държави, работодатели от трансграничната зона, както и резултати от изследването и стратегията, които бяха извършени по време на проекта.

Също така, държим да се отбележи, че проектът ще има сериозно влияние върху населението в граничната зона и след неговото изпълнение и това ще се осъществи чрез действащите два трансгранични юридически центъра , които ще продължат със своите информационни и консултантски услуги.

Като добавена стойност от положителните резултати от проекта ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” са и създадените нови възможности за развитие на институционалния капацитет на Адвокатските колегии Долж и Видин, които успешно реализираха този проект с европейско финансиране, както и формирането от страна на мениджъра на проекта на координиран екип.

 

АК Долж и АК Видин

Крайова, 04 октомври 2018 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ относно потенциалните за стратегията дейности, които ще способстват за увеличаване на заетостта и мобилността на труда в юридическата област в граничната зона, в рамките на проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, код 16.4.2.023, Код на системата ROBG -162

Адвокатска колегия Долж (като бенефициент) и Адвокатска колегия Видин (като партньор) изпълняват в периода 05.04.2017 – 04.10.2018 проект “Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”, код 16.4.2.023, Код на системата ROBG -162.

Една от дейностите на проекта е разработването на  обща стратегия за трудова заетост и мобилност на труда в юридическата област в трансграничния регион. Тази стратегия ще се основава на резултатите от съвместното проучване относно обучението, заетостта и мобилността на труда в юридическата област в трансграничния регион.

Основната цел на стратегията е да се постигне устойчиво ниво на работа и на заетост в областта на правото, в окръг Долж и област Видин, чрез подкрепа на конкурентоспособността на икономиката, социалното сближаване, устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация и равни възможности за мъже и жени.

Членовете на екипа за изпълнение на проекта  извършиха консултации със съответните институции в Румъния и България, за да се идентифицират начините за действие за увеличаване на заетостта и мобилността на труда в юридическата област в граничната зона.

По този начин, в процеса на консултации, бяха проучени следните потенциални дейности необходими за стратегията за увеличаване на заетостта и мобилността в юридеческата област в граничната зона:

 • рекламни кампании в подкрепа на потенциалните ползи от емигриране и заетост сред завършилите висше образование специалност право от окръг Долж в област Видин
 • Съдзаване на румънско-българска двуезична платформа за бизнес и трансгранично сътрудничество;
 • Действия по посредничество на международния пазар на труда за завършилите право и практикуващи юристи в окръг Долж и област Видин;
 • Организиране на двугодишна трансгранична трудова борса за работни места, която ще се провежда веднъж годишно в окръг Долж и веднъж в област Видин и ще популяризира предлагането и търсенето на работа в публични и частни институции в двата региона
 • рекламни кампании в подкрепа на потенциалните ползи от емиграция в област Долж сред завършилите висше образование Право и практикуващите юристи от област Видин с оглед включане на пазара на труда;
 • Публикуване на списък на румънски-български и английски съдържащ големи публични и частни институции в окръг Долж и област Видин, включително и данни за контакт и предмета им на дейност;
 • Разработване на български език на наръчник за заетост за румънски граждани и ръководство за заетост в Румъния за български граждани;
 • Организиране на информационни сесии за работодателите относно ползите от наемането на юристи, завършили висшето си образование в съседната държава юристи;
 • Кампании за популяризиране чрез които да се опишат ползите от заетостта в съответните области за завършилите специалност право;
 • Организиране на курсове по румънски език за български граждани;
 • Организиране на курсове за комуникация, преговори и посредничество на пазара на труда за завършилите специалност право в окръг Долж и област Видин;
 • Организиране на магистърска програма по право за развитие на трансграничното сътрудничество;
 • Лансиране на атрактивни заплати от работодатели в Долж и Видин за задоволяване на финансовите очаквания на потенциалните служители в правната област ;
 • Издаване на документ, съдържащ основните законодателни актове в областта на трансграничното право;
 • Информационна кампания за студенти и практикуващи юристи относно възможностите, предлагани от пазара на труда в област Долж, област Видин;
 • Организиране на летни училища за развиване на правните познания в областта на трансграничното право;
 • Създаване на портал /платформа за онлайн набиране на персонал насочен към възможностите на пазара на труда в трансграничния регион Долж-Видин;
 • Организиране на курсове за обучение за повишаване на знанията в областта на трансграничното право;

Проектът се изпълнява по програма INTERREG V-A Румъния-България (финансиран от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие), Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщен регион“, Специфичен обект „Насърчаване интеграцията в трансграничната зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е 430,114.34 евро, от която финансирането от ЕС е на стойност 365 000 евро, а съфинансирането от националните бюджети на Румъния и България е в размер на близо 56 000 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е 8 600 евро. Срокът на проекта е 18 месеца, в периода 05.04.2017г. – 04.10.2018г.

Повече информация може да се открие на сайта на проекта www.JurisCBP.ro, на интернет страниците на АК Долж и АК Видин (www.barouldolj.ro;  www.vdak.lex.bg), както и на място в двата юридически центъра. 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Господа,

 

Във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област”. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162, финансиран по Програмата Интеррег V-А Румъния България, по който Адвокатска колегия – Видин е партньор на Адвокатска колегия Крайова, обл.Долж и в изпълнение на дейност А13 – „Организиране на трансгранична конференция по юридически въпроси в България”, на 20.09.2018г. в 10, 30 часа в конферентната зала на Областна Администрация – Видин ще се проведе заключителна конференция на тема „Заетост и мобилност на труда в юридическата област в граничната зона – Долж Видин”.

На конференцията ще присъстват 100 лица, от които не по-малко от 60  членове на целевата група на проекта, в това чилсо най-малко 30 души от България, Адвокатска колегия Видин и 30 души от Румъния, Адвокатска колегия Долж.На конференцията ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с изпълнение дейностите по проекта, както и по юридически въпроси, които са от значение за повишаване на осведомеността и възможноститет за заетост и мобилност на труда в юридическата област в пограничния район между България и Румъния.

Проектът е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България /програма финансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие/ , Приоритетна ос  „Квалифициран и приобщен регион“, Специфична цел  „ Насърчаване на интеграцията в трансграничната зона в областта на заетостта и мобилността на работната ръка“.

Общата стойност на проекта е 430.114,34 евро, от които финансирането от ЕС е в размер на 365.597,19 евро, финансирането от националните бюджети е  55.914,86 евро. Самоучастието на партньорите по проекта е в размер на 8.602,29 евро.

Повече информация относно дейностите на проекта може да бъде получена онлайн от сайта на проекта : www.JurisCBP.ro, сайта на Адвокатска колегия – Видин и сайта на Адвокатска колегия Долж, или лично от двата юридически трансгранични центъра.

 

Видин 18 септември 2018

 

Адвокатска колегия – Видин :

 

 

Кирил Груев – Председател на АС на АК