Доклад за подбор и оценка, с който участниците бяха избрани за обмен на добри практики в трансграничните юридически центрове (дейност А12)

Публикуваме доклада за подбор и оценка, с който бяха подбрани участниците в обмена на добри практики ,който ще се проведе в трансграничните центрове  (Дейност А12) в рамките на проект “Трансграничното партньорство за обучение и  мобилност на труда  в юридическата област”, Код на проекта 16.4.2.023 , Системен код ROBG-162.

Докладът беше публикуван днес, 15 януари 2018 г., 18.00 часа. Жалбите могат да бъдат изпратени на адрес info@jurisCBP.ro до вторник, 16 януари 2018 г., 18.00 часа.

Доклад за подбор и оценка A12:

Selection-and-Evaluation-Report-A12