COMUNICAT DE PRESĂ referitor la rezultatele studiului comun privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontaliera, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

Studiul privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic” a fost realizat în cadrul Activității nr. 6 a proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, selectat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă“.

Un obiectiv esențial al studiului a fost acela de a identifica nevoile și ariile de angajabilitate, dar și condițiile în care membrii grupului țintă al proiectului (studenții și absolvenții de studii superioare), vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere.

Un al doilea obiectiv principal al cercetării noastre a fost acela de a identifica nevoia posibililor angajatori (societăți comerciale, instituțiile administrației publice etc.) de personal cu studii juridice, dar și nevoia de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați.

Pentru a îndeplini aceste obiective, echipe de experţi din cadrul Baroului Dolj, România și Baroului Vidin, Bulgaria, au efectuat un studiu amplu, în oglindă, pe ambele maluri ale Dunării, în judeţul Dolj şi regiunea Vidin, folosind metode cantitative şi calitative. În cadrul acestei cercetări, au fost colectate și analizate informații teoretice și empirice, urmând ca acestea să fie folosite ca bază de date primară pentru cele două Centre Juridice Transfrontaliere, dar și pentru fundamentarea unei ”strategii comune privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfroontalieră, în domeniul juridic”.

Deoarece am ales ca obiective principale studierea angajabilității și mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră, cu precădere în domeniul juridic, am considerat oportună efectuarea unei cercetări cantitative: ancheta sociologică prin aplicarea chestionarului. A altă metodă folosită va fi cea a analizei documentelor sociale: înscrisuri şi statistici oficiale precum şi studii efectuate de instituţii din România şi din Bulgaria, în scopul comparării şi validării datelor culese prin chestionar.

În județul Dolj și Regiunea Vidin, s-a optat pentru aplicarea a două chestionare:

  • un chestionar a fost aplicat persoanelor fizice, cetățeni români și bulgari, studenți sau absolvenți de studii superioare juridice, pentru identificarea nevoilor, ariilor de angajabilitate și condițiilor în care aceștia vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere. Au fost aplicate 353 de chestionare în județul Dolj și 170 de chestionare în regiunea Vidin.
  • un alt chestionar a fost aplicat persoanelor juridice din județul Dolj și regiunea Vidin, angajatori de personal cu studii superioare, pentru identificarea nevoii de personal cu studii juridice, dar și a nevoii de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați. Au fost aplicate 104 chestionare în rândul persoanelor juridice din județul Dolj și 62 de chestionare în rândul persoanelor juridice din regiunea Vidin.

În urma analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul studenților specializării ”drept” și practicienilor în domeniul juridic, observăm o reticență a acestora în ceea ce privește potențiala emigrare, astfel, un procent de 47.59% dintre respondenții români au apreciat ca având o probabilitate ”mică” și ”foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 27.2% au precizat că nu au nicio probabilitate de emigrare, iar 50% dintre respondenții bulgari au apreciat ca având o probabilitate ”mică” și ”foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 28.82% au precizat că nu estimează nicio probabilitate de emigrare. Doar 1.13% din respondenții doljeni erau siguri că vor emigra și 1.18% dintre cei bulgari, un procent de 1.13% dintre români și 3.53% dintre bulgari considerau că au foarte mare probabilitate de emigrare, 3.97% dintre doljeni și 6.47% dintre rezidenții regiunii Vidin apreciau ca având mare probabilitate de emigare și 10.76% dintre persoanele din România, respectiv 9.41% dintre persoanele din Bulgaria apreciau o probabilitate medie de emigrare.

Pentru doljeni se constată că cel mai mare interes pentru o potențială emigrare îl prezintă statele din Europa Occidentală, țările regăsite în proximitatea României nesuscitând interes ridicat respondenților. Mai mult, pentru respondeții români, Bulgaria, respectiv regiunea Vidin, s-au regăsit la foarte puțini respondenți ca primă opțiune pentru emigrare. Respondenții bulgari, fiind întrebați despre gradul de interes pe care îl prezintă diverse regiuni ca potențiale zone pentru emigrare, se observă că cel mai mare interes îl au pentru statele membre din Uniunea Europeană, urmate de cele din Europa Occidentală. Cu toate acestea, persoanele intervievate în Vidin, fiind rugate să opteze în ordinea preferințelor între un grup de state și regiuni în ipoteza în care li s-ar ivi situația ofertei unui loc de muncă cu condiții de salarizare și facilități similare, au optat în număr relativ mare pentru județul Dolj și alte regiuni din România ca primă opțiune. Astfel se observă un interes mai ridicat pentru emigrare spre Dolj, respectiv România, din partea respondenților bulgari, față de interesul relativ scăzut pe care îl au românii pentru o potențială emigrare în regiunea Vidin, respectiv Bulgaria.

Mai mult, se poate observa nivelul ridicat al pretențiilor în rândul persoanelor cu studii universitare juridice din România și Bulgaria în ceea ce privește potențialele locuri de muncă din alte state,  41.4% dintre români și 56.47%  dintre bulgari au precizat că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar și doar în domeniul specializării universitare, iar 50.4% dintre români și 34.71% dintre persoanele intervievate în Bulgaria au spus că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar, chiar dacă locul de muncă nu este în domeniul specializării universitare, numai 4.5% dintre respondenții români și 0.59% dintre bulgari au specificat că ar accepta să lucreze și în sectorul secundar, dar doar pentru o perioadă determinată. Niciun respondent  nu și-a prezentat intenția de a lucra în sectorul secundar al pieței forței de muncă pentru o perioadă nedeterminată.

Raportat la așteptările financiare ale studenților și abolvenților români și bulgari de studii juridice, pentru o potențială mobilitate pe piața europeană a forței de muncă, se observă că acestea sunt foarte ridicate, fiind cuprinse, în medie, pentru respondenții din Dolj între 2.600 euro/lună și 1.510 euro/lună și pentru respondenții din Vidin între 3.701 euro/lună și 1.529 euro/lună, diferența fiind dată în principal de statul de destinație. Trebuie reținut, că pentru actualii și viitorii practicieni în domeniul juridic din Dolj și Vidin, pretențiile financiare pentru o potențială emigrare în statul vecin sunt estimate la o medie de 1.500 euro/lună.

Se remarcă, în rândul studenților specializării drept și practicienilor în domeniul juridic din Dolj și Vidin, un nivel scăzut de informare privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din Bulgaria, respectiv Vidin, un procent de 37.11% dintre respondenții români și 20.59% dintre cei bulgari au specificat nu au niciun fel de informație, 24,65% dintre doljeni și 31.76% dintre resondenții din Vidin au spus că au foarte puține informații, 24.08% dintre persoanele intervievate în Bulgaria și 23.94%  dintre cei chestionați în Vidin au arătat că dețin puține informații, 6.80% dintre români și 10% dintre bulgari au spus că au un nivel mediu de informații, în timp ce doar 1.42% dintre doljeni și 2.36% dintre locuitorii Vidinului au precizat că multe și foarte multe informații.

Cu toate că, disponibilitatea de mobilitate transfrontalieră pe piața forței de muncă a actualilor și viitorilor practicieni în domeniul juridic din  județul Dolj și Regiunea Vidin este relativ redusă, se constată că cel mai mare procent al respondenților ar alege exercitarea profesiei de avocat în țara vecină.

Ca urmare a analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul angajatorilor, observăm nivelul scăzut de cooperare cu instituții/ organizații din țara vecină. Doar 25.81% dintre instituțiile chestionate aflate în regiunea Vidin și 27.88% dintre instituțiile românești aveau la momentul desfășurării anchetei de opinie legături de cooperare cu instituții/ organizații aflate în România, respectiv Bulgaria. Mai mult, această cooperare este mai degrabă ocazională. Cu toate acestea, majoritatea instituțiilor recunosc potențialele beneficii ale unei astfel de cooperări cu statul învecinat, dar au specificat că nu au avut ”informații suficiente despre instituțiile de acolo”sau că ”nu au avut cunoștințe despre oportunitățile de cooperare”.

Angajatorii români și bulgari nu s-au arătat foarte deschiși pentru o potențială angajare a unor absolvenți de studii superioare juridice finalizate în statul vecin, cu toate că 42.31% dintre persoanele juridice din Dolj și 51.62% dintre persoanele juridice din Vidin conștientizează că acest lucru le-ar mări oportunitățile de cooperare cu instituțiile din țara vecină.

Raportat la abilitățile/ cunoștințele pe care pun accent la recrutare angajatorii din Vidin, observăm un interes crescut acordat   ”abilităților de leardership”, urmate de ”bunele abilități de comunicare” și ”cunoașterea limbii bulgare”, apoi de ”bunele cunoștințe practice în domeniul studiilor absolvite” și ”bunele cunoștințe teoretice în domeniul studiilor absolvite”. Pentru angajatorii doljeni, foarte importante sunt ”bunele cunoștințe practice în domeniul studiilor absolvite” urmate de ”bunele cunoștințe teoretice în domeniul studiilor”, de ”bunele abilități de comunicare” și ”cunoașterea limbii române”. Pentru 27.42% dintre persoanele juridice din Bulgaria, ”bunele cunoștințe în domeniul cooperării și reglementărilor transfrontaliere” au o ”foarte mare importanță”, pentru 24.19% au o ”mare importanță” și pentru 19.35% au o ”importanță medie”. Pentru domeniile specifice din sectorul dreptului tranfrontalier angajatorii bulgari evaluează importanța ca fiind ”mare” și ”foarte mare”, în proporții diferite, cuprinse între 27.41% și 33.87%. Pentru 27.88% dintre persoanele juridice din județul Dolj ”bunele cunoștințe în domeniul cooperării și reglementărilor transfrontaliere” au o ”foarte mare importanță” și pentru 29.81% au o ”importanță medie”. Pentru domeniile specifice dreptului tranfrontalier 13.46% dintre angajatorii români evaluează importanța ca fiind ”foarte mare”, iar importanță ”medie” este acordată acestor domenii în mod diferit, fiind cuprinsă între  30.77% și 44.23%.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Textul complet al studiului în română și engleză și mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

26 iulie 2018