A2. Informare și publicitate

Activitatea de informare și publicitate urmărește creșterea gradului de informare, conștientizare și transparență în ceea ce privește asistența pe care România și Bulgaria o primesc de la Uniunea Europeană și crearea unei imagini coerente a acestei asistențe. Informarea si publicitatea vor reflecta continuu conținutul activităților desfășurate și vor garanta un grad ridicat de transparență în utilizarea fondurilor UE. Această activitate va cuprinde urmatoarele elemente: o conferinţă de presă deschidere proiect România, o conferinţă de presă închidere proiect România, 4 conferinţe de presă proiect intermediare, 18 comunicate de presă, 2 campanii media in presă scrisă şi on-line, radio şi TV, alte materiale privind serviciile de informare şi publicitate conform contract.

Pentru a contribui la promovarea dezvoltarii durabile, materialele publicitare vor fi tipărite pe hârtie reciclată.

Necesitatea acțiunilor de informare și publicitate derivă din obligativitatea de informare asupra programului și de a face publicitate acestuia. Activitățile de informare se vor adresa populației din zona transfrontalieră, subliniindu-se rolul Comunității Europene și valoarea adăugată a proiectelor finanțate prin acest Program.

Toate activitățile de informare și publicitate vor respecta prevederile din Manualul de Identitate Vizuală al Programului Interreg VA Romania-Bulgaria.