Conferință de presă intermediară în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Baroul Dolj a organizat marți, 25 septembrie 2018, ora 12, la sediul său din Craiova, Bdul Carol I, Nr.1, Bl.17 D mezanin, o conferință de presă în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, pe care îl implementează în parteneriat cu Baroul Vidin.

Scopul conferinței de presă a fost acela de a prezenta rezultatele activitățile potențiale ale strategiei necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Referințe: COMUNICAT DE PRESĂ referitor la activitățile potențiale ale strategiei necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Conferinta de presa Baroul Dolj 25.09.2018
Conferinta de presa Baroul Dolj 25.09.2018

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la activitățile potențiale ale strategiei necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

Una din activitățile proiectului este realizarea unei strategii comune privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic. Această strategie va avea la bază rezultatele studiului comun privind formarea, ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic.

Obiectivul general al strategiei este atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă in domeniul juridic, în judetul Dolj și Districtul Vidin, susţinut de competitivitate  economică, coeziune socială, dezvoltare  durabilă, oportunități egale și nediscriminare precum și de egalitate de șanse între bărbați și femei.

Membrii echipei de implementare a proiectului au implementat un proces de consultare cu instituții relevante din România și Bulgaria pentru identificarea direcțiilor de acțiune necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic.

Astfel, în cadrul procesului de consultare, au fost explorate următoarele potențialele activități ale strategiei necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră:

 • Campanii de promovare pentru susținerea beneficiilor unei potențiale emigrări în scopul angajării în muncă în rândul absolveților specializării drept și a practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin
 • Activarea unei platforme bilingve romano-bulgară pentru afaceri și cooperare transfrontalieră
 • Acțiuni de mediere pe piața internatională a forței de muncă pentru absolveții specializării drept și a practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin
 • Organizarea unui târg bi-anual de job-uri și parteriate transfrontaliere, care să se desfășoare o dată pe an în județul Dolj și o dată în regiunea Vidin și care să promoveze ofertele de parteriate și de job-uri ale instituțiilor publice și private din cele două regiuni
 • Campanii de promovare pentru susținerea beneficiilor unei potențiale emigrări în regiunea Vidin în scopul angajării în muncă în rândul absolveților specializării drept și a practicienilor în domeniul juridic din județul Dolj
 • Editarea unei liste în limbile română-bulgară-engleză cu principalele instituții publice și private din județul Dolj și regiunea Vidin, care să cuprindă datele de contact și obiectul de activitate a acestora
 • Realizarea unui ghid de angajabilitate în Bulgaria, pentru cetățenii români și a unui ghid de angajabilitate în România, pentru cetățenii bulgari.
 • Organizarea unor sesiuni de informare pentru angajatori privind beneficiile angajării personalului cu studii juridice absolvite în statul vecin
 • Campanii de promovare pentru descrierea beneficiilor angajării în domenii conexe pentru absolvenții specializării drept
 • Organizarea de cursuri de limbă bulgară pentru cetățenii români
 • Organizarea de cursuri de comunicare, negociere și mediere pe piața forței de muncă pentru absolvenții de studii juridice din județul Dolj și Regiunea Vidin
 • Organizarea unui master în domeniul drept destinat dezvoltării cooperării transfrontaliere
 • Lansarea unor pachete salariale atractive de către angajatorii din Dolj și Vidin care să împlinească așteptările financiare ale potențialilor angajați în domeniul juridic
 • Editarea unui document conținând principalele acte legislative în domeniul dreptului transfrontalier
 • Campanie de informare pentru studenții și practicienii în domeniul juridic privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din județul Dolj, respectiv regiunea Vidin
 • Organizarea de școli de vară pentru dezvoltarea cunoștințelor juridice în domeniul dreptului transfrontalier
 • Înființarea unui portal de job-uri/platforme de recrutare on-line destinat(ă) oportunităților de pe piața forței de muncă din regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin
 • Organizarea de cursuri de perfectionare în vederea consolidării cunoștințelor în domeniul dreptului transfrontalier

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania)

25 septembrie 2018