COMUNICAT DE PRESĂ referitor la publicarea pe site-ul proiectului a manualelor cursurilor de formare comune în domeniul juridic, organizate în Romania și Bulgaria în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

Membrii grupului țintă din România (155 persoane) și Bulgaria (157 persoane) participă în perioada martie – august 2018 la cele șase cursuri de formare în domeniul juridic. Cursurile sunt prezentate de experți români (în Craiova, pentru membrii grupului țintă din România) și de experți bulgari (în Vidin, pentru membrii grupului țintă din Bulgaria), fiind realizate manuale bilingve în acest scop.

Pentru o cât mai bună accesibilitate a rezultatelor proiectului, au fost publicate manualele cursurilor de formare comune în domeniul juridic pe site-ul proiectului, la adresa https://juriscbp.ro/manualele-cursuri-juridice/. Astfel, pentru o mai bună sustenabilitate, pot fi consultate manualele următoarelor cursuri: Reglementarea migraţiei transfrontaliere, Legislaţia muncii şi securitate socială transfrontalieră, Drept fiscal transfrontalier, Drept comercial transfrontalier, Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural, Drept penal transfrontalier.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

4 iulie 2018

Manuale cursuri juridice

Publicam manualele de curs bilingve româno-bulgare realizate de experții români și bulgari pentru susținerea cursurilor pe teme juridice

Manual curs 1 Reglementarea migratiei transfrontaliere

Manual curs 2 Legislatia muncii si securitate sociala transfrontaliera

Manual curs 3 Drept fiscal transfrontalier

Manual curs 4 Drept comercial transfrontalier

Manual curs 5 Transporturi si patrimoniu cultural

Manual curs 6 Drept penal transfrontalier

 

Proiect CBC – Anunț referitor la selecția experților pentru cursurile de formare comune în domeniul juridic

Publicăm Raportul de Selecție și Evaluare prin care au fost selectați experții care vor elabora suportul de curs și vor defășura cursurile de formare comune în domeniul juridic (Activitatea A10) din cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field“, Cod Proiect 16.4.2.023. Cod system ROBG-162.

Raportul a fost publicat azi, 19 Decembrie 2017, ora 8.00 pm. Contestațiile pot fi transmise la info@jurisCBP.ro până miercuri, 20 Decembrie 2017, ora 8.00 pm.

Raportul de Selecție și Evaluare prin care au fost selectați experții care vor elabora suportul de curs și vor defășura cursurile de formare comune în domeniul juridic

Prelungirea calendarului de selecție a experților pentru cursurile juridice

Având în vedere că nu au fost înregistrate cereri de înscriere a experților pentru toate cursurile juridice organizate în România și Bulgaria, calendarul comun pentru înscrierea experților a fost prelungit cu șapte zile după cum urmează:

 1. Lansarea selecției: 28 noiembrie 2017
 2. Înscrierea candidaților: 28 noiembrie – 18 decembrie 2017
 3. Analiza și selecția dosarelor:19 decembrie 2017
 4. Afișarea rezultatelor: 19 decembrie 2017
 5. Depunerea contestațiilor: 19-20 decembrie 2017
 6. Afișarea rezultatelor finale: 21 decembrie 2017
 7. Contractarea experților: 22 decembrie 2017

Metodologia de selecție a experților a fost astfel revizuită în conformitate cu noul calendar.

Metodologie selectie experti Final1 rev1

Baroul Dolj – Anunt selecție experți pentru cursuri juridice

Baroul Dolj anunță lansarea procedurii de selectie a experților pe termen scurt pentru susținerea următoarelor cursuri cu tematici juridice:

 1. Reglementarea migrației transfrontaliere
 2. Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră
 3. Drept fiscal transfrontalier
 4. Drept comercial transfrontalier
 5. Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural
 6. Drept penal transfrontalier.

În vederea implementării activității ”A10 – Organizarea la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere a unor cursuri de formare comune în domeniul juridic” din cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” implementat de Baroul Dolj în parteneriat cu Baroul Vidin, Baroul Dolj anunță scoaterea la concurs a 6 posturi de expert după cum urmează:

 1. Expert 1 Ro Reglementarea migrației transfrontaliere
 2. Expert 2 Ro Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră
 3. Expert 3 Ro Drept fiscal transfrontalier
 4. Expert 4 Ro Drept comercial transfrontalier
 5. Expert 5 Ro Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural
 6. Expert 6 Ro Drept penal transfrontalier.

Persoanele intersate pot depune dosarele de candidatură la Centrul Juridic Transfrontalier din cadrul Baroului Dolj (municipiul Craiova, bdul Carol I, nr.1, bl.17D mezanin) în perioada 28.11.2017 – 11.12.2017, în intervalul orar 9.30-14.30 de luni până vineri, conform Metodologiei de selecție a experților pe o atașăm prezentului anunț.

Craiova, 28 noiembrie 2017

Metodologie selecție experți